Nyhetsartikkel

Kateterablasjon av ventrikkelarytmi

Kateterablasjon av ventrikkeltakykardi innebærer å påvise mekanismen, kartlegge ventrikkeltakykardien og bruk av radiofrekvens strøm til å destruere det involverte vevet.

Ventrikkeltakykardi (VT) skyldes unormal utløsning av elektriske signaler eller unormale ledningsbaner i myokardiet (spesialiserte His-Purkinje fibre) eller klaffestrukturer i en av ventriklene i strukturelt normale eller unormale hjerter1. Kliniske manifestasjoner spenner fra palpitasjoner, svimmelhet, synkope eller plutselig hjertestans, avhengig av tilstedeværelse av underliggende hjertesykdom, lokalisering, hastighet eller stabilitet av ventrikkeltakykardien.

Initial terapi er medikamenter som betablokkere, sotalol og amiodaron, etter hvert også i kombinasjon med implantert hjertedefibrillator. Kateterablasjon av ventrikkeltakykardi vurderes hos pasienter med residiverende hendelser på tross av medikamentell behandling eller når antiarytmiske medikamenter gir uakseptable bivirkninger.

Ablasjon er ganske vellykket hos pasienter med premature ventrikulære komplekser og de med idiopatisk ventrikkeltakykardi som oppstår i strukturelt normale hjerter. Pasienter med strukturelt unormale hjerter har lavere suksessrater.

Kilder

Referanser

  1. Shivkumar K. Catheter ablation of ventricular arrhythmias. N Engl J Med 2019; 380:1555-1564 . doi:10.1056/NEJMra1615244 DOI