Nyhetsartikkel

Kateterablasjon gir lavere mortalitet enn medisinsk behandling ved atrieflimmer

Det har vært usikkerhet om nytten av kateterablasjon versus medikamentell behandling med antiarytmika ved atrieflimmer.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

De fleste antiarytmika har dårlig effekt når det gjelder å forebygge arytmier, noe som gjør andre intervensjoner som implanterbare enheter, kirurgi og kateterablasjon de foretrukne behandlingene1. Likevel er det fortsatt usikkerhet om effekten av og sikkerheten ved kateterablasjon ved atrieflimmer.

Behandlingen av atrieflimmer er blitt viktigere, utfordrende og kompleks ettersom vi har oppdaget tilstandens prevalens (1 av 4 middelaldrende individer), 1.5- (menn) og 2-ganger (kvinner) økt mortalitets risiko, årsak til 30 prosent av alle iskemiske hjerneslag og økt risiko for hjertesvikt.

En rekke randomiserte, kontrollerte studier (RCT'er) har vist at kateterablasjon er en trygg behandling og overlegen antiarytmika til å opprettholde sinusrytme og hindre residiv av atrieflimmer. Retningslinjer anbefaler ablasjon hos symptomatiske pasienter med atrieflimmer som er refraktære til eller intolerante overfor antiarytmiske medikamenter. Imidlertid, den største RCT-studien til nå, CABANA, fant ingen gevinst av kateterablasjon versus antiarytmika når det gjaldt mortalitet, alvorlige hjerneslag, alvorlige blødninger eller hjertestans, men livskvaliteten ble bedret2.

Det foreligger nå en metaanalyse av alle RCT'er, inklusive CABANA, som består av 4464 pasienter fra 18 ulike RCT'er3. I denne studien finner man at kateterablasjon signifikant reduserer mortalitet av alle årsaker (RR 0.69, 95% KI 0.54-0.88) - særlig blant pasienter med atrieflimmer og hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (RR 0.52, 95% KI 0.35-0.76). Kateterablasjon førte også til signifikant færre kardiovaskulære hospitaliseringer (HR 0.56, 95% KI 0.39-0.81) og residiv av atrieflimmer (RR 0.42, 95% KI 0.33-0.53). Yngre pasienter (under 65 år) og menn hadde større gevinst ved kateterablasjon sammenlignet med antiarytmika.

Konklusjon: Kateterablasjon gir lavere mortalitet av alle årsaker, spesielt blant pasienter med atrieflimmer og hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon.

Kilder

Referanser

  1. Zipes DP. Commentary. Practice Update, Cardiology. Published September 02, 2019. www.practiceupdate.com
  2. Mark DB, Anstrom KJ, Sheng S, et al. Medical Therapy on Quality of Life Among Patients With Atrial Fibrillation. The CABANA Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;321(13):1275-1285. doi:10.1001/jama.2019.0692 DOI
  3. Abideen Asad ZU, Yousif A, Shahzeb Khan M, et al. Catheter Ablation Versus Medical Therapy for Atrial Fibrillation. A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. 2019;12:e007414. doi:10.1161/CIRCEP.119.007414 DOI