Nyhetsartikkel

Ketamin i behandlingen av depresjon

Anestesimidlet ketamin har fått økende oppmerksomhet som alternativ behandling ved behandlingsresistent alvorlig depresjon. Her er et kort sammendrag om hva vi vet per i dag.

I løpet av de siste to tiårene har anestesimiddelet ketamin dukket opp som en ny terapi for behandlingsresistent alvorlig depresjon, med raske antidepressive effekter som kommer i løpet av timer etter administrasjon1-3. Én enkeltdose subanestetisk ketamin er vist å være effektivt mot depresjon, men de fleste pasienter trenger flere doser for å oppnå full effekt3-4. De fleste pasientene, også de sykeste, opplever bedring i løpet av minutter til få timer. Den gunstige effekten av en enkeltdose synes å opphøre etter 1 til 2 uker, selv om 20-30 prosent ser ut til å ha effekt utover 30 dager3,5. Foreløpig er behandlingen eksperimentell i Norge, og tilbys bare ved private klinikker og et offentlig sykehus, Sykehuset Østfold.6.

Utilfredsstillende terapi ved depresjon

Dagens behandling av depresjon er suboptimal. Effekten av antidepressiva kommer først etter 2 til 4 uker og effekten er liten til moderat. Behandlingen er dessuten ofte ledsaget av plagsomme bivirkninger7. Rundt halvparten av pasienter med depresjon responderer ikke på førstelinjebehandling og rundt 30 prosent har ingen respons etter flere typer behandling4,8.

Neste side