Nyhetsartikkel

Kirurgi eller ikke-kirurgi ved isjias?

Mange opplever å få isjias i løpet av livet. En smertefull tilstand som man gjerne vil bli kvitt, raskt. Men er kirurgi løsningen? En systematisk oversikt har sammenholdt resultater fra originalstudier.

Isjias er en vanlig tilstand med en livstidsprevalens på opptil 40 prosent1-2. I ca. 85-90 prosent av tilfellene forårsaker en diskusprolaps kompresjon eller betennelse av lumbal nerverot3-4. Selv om prognosen for pasienter med akutt isjias generelt er gunstig, vil 20-30 prosent av pasientene fortsatt ha smerter etter 1 år3,5.

Retningslinjer anbefaler en trinnvis behandlingsmodell for isjias som starter med ikke-kirurgisk behandling som trening, og deretter videre til farmakologisk og intervensjonell behandling hvis smerten er refraktær. Når ikke-kirurgiske behandlinger ikke har vært effektive, kan kirurgi vurderes dersom radiologiske funn stemmer overens med symptomer6-8. Diskektomi er den vanligste kirurgiske behandlingen for isjias på grunn av skiveprolaps1, og antall diskektomier øker i mange høyinntektsland9-10. Dokumentasjonen av effekt av kirurgi ved isjias er imidlertid usikker.

Formålet med denne systematiske oversikten og metaanalysen publisert i BMJ11, var å undersøke effekten av kirurgi sammenlignet med ikke-kirurgi ved isjias. Originalstudiene skulle være randomiserte, kontrollert forsøk. Det skulle foreligge dokumentert lumbalt skiveprolaps.

24 studier med 1711 pasienter ble inkludert. Halvparten av dem sammenlignet effekten av diskektomi med ikke-kirurgisk behandling eller epidural steroidinjeksjon.

 • Diskektomi vs ikke-kirurgi: Det var svært lav til lav dokumentasjon for at diskektomi, sammenlignet med ikke-kirurgisk behandling, reduserte bensmerter: effektstørrelsen var moderat umiddelbart og kortsiktig, og liten på mellomlang sikt. Effekten var neglisjerbar på lang sikt.
 • Diskektomi vs epidural steroidinjeksjon. En lignende effekt på bensmerter ble funnet ved sammenligning av diskektomi med epidurale steroidinjeksjoner.
 • For funksjonshemming ble det funnet en moderat effekt på kort sikt, men ingen effekt ble observert på mellomlang og lang sikt.
 • Risikoen for eventuelle uønskede hendelser var lik mellom diskektomi og ikke-kirurgisk behandling.

Forfatterne konkluderer at effekten av diskektomi var lav til svært lav sammenlignet med ikke-kirurgisk behandling eller epidurale steroidinjeksjoner når det gjaldt å redusere bensmerter og funksjonshemming hos personer med isjias med en kirurgisk indikasjon, men fordelene avtok over tid. Diskektomi kan være et alternativ for personer med isjias som føler at den raske lindringen som tilbys av diskektomi, oppveier risikoen og kostnadene forbundet med kirurgi.

I en lederartikkel påpekes det at funnene fremhever en av de viktigste hindringene for å forbedre resultatene på dette kliniske feltet, nemlig at isjias er en heterogen tilstand og ingen rutinemessige kliniske tiltak kan konsekvent forutsi utfallet12.

Kilder

Referanser

 1. Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD, et al. Surgical vs nonoperative treatment for lumbar disk herniation: the Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT): a randomized trial. JAMA2006;296:2441-50. doi:10.1001/jama.296.20.2441 DOI
 2. Maslak JP, Jenkins TJ, Weiner JA, et al. Burden of sciatica on US Medicare recipients. J Am Acad Orthop Surg2020;28:e433-9. doi:10.5435/jaaos-d-19-00174. DOI
 3. Koes BW, van Tulder MW, Peul WC. Diagnosis and treatment of sciatica. BMJ. 2007;334(7607):1313-1317. doi:10.1136/bmj.39223.428495.BE DOI
 4. Ropper AH, Zafonte RD. Sciatica. N Engl J Med2015;372:1240-8. doi:10.1056/NEJMra1410151. DOI
 5. Benoist M. The natural history of lumbar disc herniation and radiculopathy. Joint Bone Spine2002;69:155-60. doi:10.1016/S1297-319X(02)00385-8. DOI
 6. National Institute for Health and Care Excellence. Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management. (NICE guideline NG59). 2020. www.nice.org.uk
 7. Oliveira CB, Maher CG, Pinto RZ, et al. Clinical practice guidelines for the management of non-specific low back pain in primary care: an updated overview. Eur Spine J2018;27:2791-803. doi:10.1007/s00586-018-5673-2 DOI
 8. Stochkendahl MJ, Kjaer P, Hartvigsen J, et al. National Clinical Guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset low back pain or lumbar radiculopathy. Eur Spine J2018;27:60-75. doi:10.1007/s00586-017-5099-2 DOI
 9. Grotle M, Småstuen MC, Fjeld O, et al. Lumbar spine surgery across 15 years: trends, complications and reoperations in a longitudinal observational study from Norway. BMJ Open2019;9:e028743. doi:10.1136/bmjopen-2018-028743 DOI
 10. Ponkilainen VT, Huttunen TT, Neva MH, Pekkanen L, Repo JP, Mattila VM. National trends in lumbar spine decompression and fusion surgery in Finland, 1997-2018. Acta Orthop2021;92:199-203. doi:10.1080/17453674.2020.1839244. DOI
 11. Liu C, Ferreira GE, Abdel Shaheed C, et al. Surgical versus non-surgical treatment for sciatica: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2023;381:e070730. Published 2023 Apr 19. doi:10.1136/bmj-2022-070730 DOI
 12. Schmid AB, Dove L, Ridgway L, Price C. Early surgery for sciatica. BMJ. 2023;381:p791. Published 2023 Apr 19. doi:10.1136/bmj.p791 DOI