Nyhetsartikkel

Kiwifrukt mot forstoppelse

Forstoppelse er en vanlig plage, og det finnes en rekke ulike behandlinger. Studier tyder på at mange pasienter er misfornøyde med behandlingen. Kanskje grønne kiwifrukter kan være til hjelp?

Funksjonelle gastrointestinale forstyrrelser er vanlige og plagsomme og fører til nedsatt livskvalitet1. Forstyrrelsene inkluderer funksjonell forstoppelse og irritabel tarm syndrom. Global prevalens er beregnet til 12 prosent for funksjonell forstoppelse og 1,3 prosent for irritabel tarm syndrom2. Pasienter med funksjonelle gastrointestinale forstyrrelser har en rekke symptomer inkludert oppblåsthet og magesmerter.

Mange faktorer bidrar til utviklingen av funksjonelle GI-symptomer, inkludert alder, kosthold, livsstil, medisiner, dysbiose, økt tarmpermeabilitet, lavgradig tarmbetennelse og psykologiske komorbiditeter som angst og depresjon3. Blant de med forstoppelse fant man i en studie at bare 22 prosent søkte legehjelp, og de som gjorde det, var ofte misfornøyde med behandlingene de ble tilbudt4. Avføringsmidler som avføringsmyknere, tykktarmstimulerende midler og volumøkende midler blir ofte foreskrevet og er effektive til å øke avføringsfrekvensen og gi en mykere avføringskonsistens, men tolereres ikke av alle pasienter5.

Flere studier har vist at regelmessig inntak av frisk, grønn kiwifrukt kan være gunstig. Studiene har imidlertid hatt lav kvalitet. I en studie undersøkte forskerne effekten av ulike kiwifrukter og kiwiprodukter. De fant dokumentasjon for at grønn kiwifrukt kan redusere magesmerter og bedre mageproblemer6.

Formålet med den aktuelle randomiserte, kontrollerte studien publisert i The American Journal of Gastroenterology7, var å undersøke hvilken effekt inntak av grønn kiwifrukt har på GI-funksjonen og magesymptomer. Det var tre behandlingsgrupper: Friske kontroller (n=63), pasienter med funksjonell forstoppelse (n=60) og pasienter med irritabel tarm syndrom med dominerende forstoppelse (n=61). 

Deltakerne ble randomisert til å konsumere 2 grønne kiwifrukter eller psyllium (7,5 g) per dag i 4 uker, etterfulgt av en 4-ukers utvaskingsperiode, og deretter mottok de den andre behandlingen i 4 uker. Det primære resultatet var antall komplette spontane avføringer per uke. Sekundære utfall inkluderte GI-komfort som ble målt ved hjelp av en validert GI-symptomvurderingsskala.

Resultatene viste at inntak av grønn kiwifrukt førte til en klinisk relevant bedring i forstoppelse og signifikant færre mageplager. Det var ingen bivirkninger.

Ifølge forfatterne demonstrerer studien at inntak av fersk hel frukt gir klinisk relevante økninger i avføringshyppighet og forbedrede mål på GI-komfort i befolkningsgrupper med forstoppelse. Grønne kiwifrukter er en egnet kostholdsbehandling for lindring av forstoppelse og tilhørende mageplager.

Kilder

Referanser

  1. Aziz I, Palsson OS, Törnblom H, et al. The prevalence and impact of overlapping Rome IV-diagnosed functional gastrointestinal disorders on somatization, quality of life, and healthcare utilization: A cross-sectional general population study in three countries. Am J Gastroenterol 2018;113(1):86–96. doi:10.1038/ajg.2017.421 DOI
  2. Sperber AD, Bangdiwala SI, Drossman DA, et al. Worldwide Prevalence and Burden of Functional Gastrointestinal Disorders, Results of Rome Foundation Global Study. Gastroenterology. 2021;160(1):99-114.e3. doi:10.1053/j.gastro.2020.04.014 DOI
  3. Drossman DA, Hasler WL. Rome IV-Functional GI Disorders: Disorders of Gut-Brain Interaction. Gastroenterology. 2016;150(6):1257-1261. doi:10.1053/j.gastro.2016.03.035 DOI
  4. Bharucha AE, Wald A. Chronic Constipation. Mayo Clin Proc. 2019;94(11):2340-2357. doi:10.1016/j.mayocp.2019.01.031 DOI
  5. Basilisco G; Italian Society of Neurogastroenterology Motility (SINGEM) Study Group. Patient dissatisfaction with medical therapy for chronic constipation or irritable bowel syndrome with constipation: analysis of N-of-1 prospective trials in 81 patients. Aliment Pharmacol Ther. 2020;51(6):629-636. doi:10.1111/apt.15657 DOI
  6. Bayer SB, Frampton CM, Gearry RB, et al. Habitual green kiwifruit consumption is associated with a reduction in upper gastrointestinal symptoms–a systematic scoping review. Adv Nutr 2022;13(3):846–56. doi:10.1093/advances/nmac025 DOI
  7. Gearry R, Fukudo S, Barbara G, et al. Consumption of 2 Green Kiwifruits Daily Improves Constipation and Abdominal Comfort-Results of an International Multicenter Randomized Controlled Trial published online ahead of print, 2023 Jan 9. Am J Gastroenterol. 2023;10.14309/ajg.0000000000002124. doi:10.14309/ajg.0000000000002124 DOI