Informasjon

Kjønnsvorter på retur

Kjønnsvorter forårsakes av humant papillomavirus (HPV) som også kan forårsake dysplasi på livmorhalsen hos kvinner. I løpet av det siste tiåret er det kommet tilbud om vaksiner. Nå kan vi se effekten.

Bakgrunn

Humant papillomavirus (HPV) er en sentral faktor for utvikling av dysplasi på livmorhalsen hos kvinner. HPV er også en viktig kausal faktor for vulva- og peniskreft, og for noen typer svelgkreft. I tillegg er HPV-infeksjon årsak til kjønnsvorter. Det finnes mange onkogene HPV-typer, men HPV 16 og 18 dominerer som årsaker til livmorhalskreft. Typene 6 og 11 er ikke onkogene, men de forårsaker mer enn 90% av alle kjønnsvorter. I Norge ble kvadrivalent vaksine, som immuniserere mot typene 6, 11, 16 og 18, innført i vårt nasjonale vaksinasjonsprgram, som et gratis tilbud for jenter i 7. klasse fra høsten 2009.

I Australia ble den samme vaksinen tilbudt 12-13 år gamle jenter fra 2007. Det ble i tillegg gitt tilbud om vaksine helt opp til 26 års alder. I den aktuelle artikkelen beskrives forekomsten av kjønnsvorter i perioden før og etter innføring av vaksinen1.

Metode

Materialet er samlet inn fra 8 ulike klinikker for seksuelt overførbare sykdommer i Australia. Alle førstegangskonsultasjoner i perioden fra 2004 til 2011 ble registrert, og forekomsten av kjønnsvorter ble angitt som antall nye tilfeller av kjønnsvorter dividert med antall nye pasienter som ble undersøkt.

Resultater

Totalt ble 85 770 nye pasienter undersøkt, og kjønnsvorter ble påvist hos 9%. I perioden fram til vaksinen ble innført, var forekomsten samlet relativt stabil, men den falt i perioden 2007-2011 fra 9% til 2,7%. Størst var nedgangen i gruppen kvinner under 21 år hvor forekomsten falt fra 11,5% i 2007 til 0,85% i 2011. Andelen av de undersøkte under 21 år som var vaksinert var 71%. I gruppen kvinner 21-30 år falt forekomsten fra 11,5% til 3,1%, men hos kvinner > 30 år var det ingen reduksjon. Hos heteroseksuelle menn var utviklingen den samme. I aldersgruppen under 21 år falt forekomsten fra 12,1% til 2,2%, i gruppen 21-30 år fra 18% til 8,9%, mens det ikke var noen reduksjon i gruppen over 30 år.

Diskusjon

Studien viser at forekomsten av kjønnsvorter er redusert med mer enn 70% hos jenter, og mer enn 50% hos gutter etter at vaksine ble innført for jenter. Materialet er samlet fra 8 klinikker for seksuelt overførbare sykdommer fra ulike deler av Australia, og det er sannsynligvis representativt for en nasjonal trend. Pasientene som oppsøker disse klinikkene, må antas å ha høyere risiko for kjønnssykdommer, og høyerere forekomst av HPV enn gjennomsnittet. Den positive utviklingen også hos gutter antar man skyldes økt immunitet i befolkningen og redusert smittepress. Vaksinene blir nå i 2013 også innført i vaksinasjonsprogrammet for australske gutter.

Kilder

Referanser

  1. Ali H, Donovan B, Wand H, et al. Genital warts in young Australians five years into national human papillomavirus vaccination programme: national surveillance data. BMJ 2013; 346: f2032. BMJ (DOI)