Nyhetsartikkel

Klamydiabehandling

Hva er den beste behandlingen? Endosebehandling med azitromycin eller 7-dagers kur med doksysyklin?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Infeksjon med bakterien Chlamydia genitalis er den hyppigste kjønnssykdommen i Norge. I 2014 ble nær 300.000 personer testet, og det ble diagnostisert 24.810 tilfeller av klamydia-infeksjon. Hos begge kjønn er 60-80% av de smittede uten symptomer. Klamydia-infeksjon er først og fremst en bekymring for kvinner, på grunn av faren for utvikling av kronisk bekkeninfeksjon med økt risiko for svangerskap utenfor livmoren og infertilitet.

Inntil nylig har anbefalt behandling for genital klamydia vært en engangsdose med azitromycin. I de nye nasjonale retningslinjene for antibiotikabehandling i primærhelsetjenesten fra 2015 anbefales doksysyklin som førstevalg, og azitromycin som alternativ behandling.

Materiale og metode

Den aktuelle studien er en randomisert, men åpen studie, hvor man sammenligner effekten av doksysyklin 100 mg x 2 i 7 dager og azitromycin 1 g som engangsdose ved påvist klamydia1. Studien ble gjennomført i ”forbedringsanstalter” for ungdom i California. Her får alle en grundig helseundersøkelse ved ankomst, inklusiv testing for kjønnssykdom. Klamydia-diagnosen ble stilt ved PCR i første urinporsjon eller ved bomullspinne i vagina, som også er anbefalte metoder i Norge. Totalt ble det rekruttert 310 personer som kunne følges i minst 4 uker, 155 i hver gruppe.

Det primære endepunktet var negativ PCR 4 uker etter behandlingsstart. Det ble foretatt gen-analyse av mikrobene for å kunne fastslå om eventuell positiv test ved kontroll skyldtes behandlingssvikt eller reinfeksjon.

Resultater

Etter 4 uker var det ingen tilfeller av behandlingssvikt i doksysyklingruppen, mens det i azitromycingruppen var behandlingssvikt hos fem personer (3,2%). Det var ingen alvorlige bivirkninger i noen av gruppene, og ingen seponerte behandlingen på grunn av bivirkninger.

Diskusjon

Studien bekrefter at begge behandlingsalternativene er gode, med henholdsvis 96,8% og 100% helbredelse. Den viktigste grunnen til endret anbefaling i den norske retningslinjen er at doksysyklin svært sjelden fører til resistens, mens azitromycin hyppig er assosiert med resistens. Bekymringen ved å innføre doksysyklin som førstevalg, er risiko for redusert compliance på grunn av langvarig kur. I denne studien ble inntaket av medisin direkte observert av personell i institusjonen, og etterlevelse av behandlingen var sannsynligvis bedre enn det man kan forvente i daglig praksis. Oppgaven for norske allmennleger blir å følge de nasjonale retningslinjene og motivere pasientene til riktig medisinbruk. Det er ikke mange sykdommer hvor vi kan love så effektiv behandling.

Kilder

Referanser

  1. Geisler WM, Uniyal A, Lee JY, et al. Azitromycin versus doxycycline for urogential Chlamydia trachomatis infection. N Engl J Med 2015; 373: 2512-21.