Nyhetsartikkel

Kliniske karakteristika til hospitaliserte pasienter med COVID-19 i Wuhan

Hvilke symptomer og funn har hospitaliserte pasienter infisert med det nye coronaviruset?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Utbruddet av coronavirus sykdom 2019, SARS-CoV-2, utvikler seg raskt. Per 27. februar er det bekreftet 82.294 tilfeller, 2804 er døde og infeksjonen er påvist i 46 land1.

I en artikkel i JAMA har forfatterne beskrevet en serie av 138 fortløpende hospitaliserte pasienter med coronavirus og pneumoni innlagt ved Zhongnan Hospital of Wuhan University in Wuhan, Kina2. Pasientene var innlagt i perioden fra 1. januar til 28. januar. Siste oppfølgingsdag var 3. februar.

Blant de 138 hospitaliserte pasientene var 54 prosent menn. Gjennomsnittsalderen var 56 år. Symptomene ved debut av sykdommen var feber (99 prosent), utmattelse (fatigue, 70 prosent), tørrhoste (59 prosent), muskelsmerter (35 prosent) og dyspné (31 prosent). Pasientene hadde nedsatt totalt antall lymfocytter, forlenget protrombintid og forhøyet LDH. 1 av 4 trengte intensivbehandling, de var eldre og hadde flere komorbide tilstander.

Typisk progredierte tilstanden med utvikling av dyspné etter 5 dager, hospitalisering etter 7 dager og overføring til intensivenhet etter 10 dager. Pasientene som ble behandlet på intensivenheten, hadde økt antall leukocytter og nøytrofile, høyere nivå av D-dimer, kreatinkinase og kreatinin. Vanlige komplikasjoner var sjokk (9 prosent), ARDS (acute respiratory distress syndrome, 20 prosent), arytmi (17 prosent) og akutt myokardskade (7 prosent).

Alle pasientene, uavhengig av om de var innlagt på intensivenheten eller ikke, hadde bilaterale lungeforandringer på CT thorax.

De fleste pasientene ble behandlet med antivirusterapi (oseltamivir, 90 prosent) og mange ble behandlet med antibiotika og glukokortikoid.

40 prosent av tilfellene oppsto inne i sykehusene, hvorav 12 prosent var inneliggende pasienter og 29 prosent var helsepersonell - noe som tilsier at viruset smitter lett og sprer seg raskt innenfor helsetjenesten til andre pasienter og helsepersonell.

Per 3. februar var 47 pasienter utskrevet fra sykehuset og 6 pasienter hadde dødd, noe som ga en mortalitetsrate på 4.3 prosent. 

Kilder

Referanser

  1. WHO. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Situation Report – 38. 27 February 2020. www.who.int
  2. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. Published online February 7, 2020. jamanetwork.com