Nyhetsartikkel

Kløe - kan det skyldes blodkreft?

Det er kjent at kløe er et hyppig symptom blant pasienter med hematologisk kreftsykdom, men hvor sterk indikator er kløe på underliggende blodkreftsykdom?

Kløe, pruritus, er et symptom som er assosiert med psykiatriske, nevrologiske og systemiske tilstander1. Kløe kan være et tidlig symptom hos pasienter med hematologiske kreftformer, hvor forekomsten av kløe er omtrent 30 prosent2. Men risikoen for fremtidig kreft blant pasienter med pruritus er ikke klargjort; studier som har vurdert denne sammenhengen har hatt klare begrensninger. Som ledd i utredningen av pasienter med kløe for kreft, måles ofte serum-laktatdehydrogenase (LDH), en uspesifikk markør for kreft3. Imidlertid er den diagnostiske nytten av LDH-nivå hos pasienter med kløe fortsatt uklar.

Den aktuelle retrospektive kohortstudien publisert i JAMA Dermatology4 vurderte risikoen for å utvikle hematologisk kreft hos pasienter med udifferensiert pruritus, og nytten av serum-LDH-nivå som en prognostisk markør for kreft.

Studien inkluderte 327 502 pasienter med uspesifikk pruritus. Pasienter med kroniske kløende dermatoser eller systemiske sykdommer som kan gi kløe, ble ekskludert. Kontrollgruppen bestod av 327 502 matchede kontroller uten kløe. De primære utfallsmålene var 1-års, 5-års og 10-års relativ risiko (RR) for å utvikle 9 ulike hematologiske kreftsykdommer. 68 prosent av deltakerne var kvinner.

Pasienter med pruritus hadde økt 1-års risiko for følgende sykdommer:

 • Hodgkins lymfom (RR, 4.42; 95% KI, 2.83-6.88). Absolutt risiko (AR) (antall, %): 106 (0.0032)
 • Myeloid leukemi (RR, 2.56; 95% KI, 1.79-3.67). AR: 105 (0.0032)
 • Myelomatose (RR, 2.38; 95% KI, 1.66-3.41). AR: 100 (0.031)
 • Non-Hodgkin lymphoma (RR, 2.35; 95% KI, 1.96-2.82). AR: 383 (0.117)
 • Monoklonal gammopati (RR, 1.90; 95% KI, 1.55-2.32). AR: 273 (0.083)
 • Myelodysplastisk syndrom (RR, 1.74; 95% KI, 1.14-2.64). AR: 59 (0.018)
 • Lymfocytt leukemi (RR, 1.47; 95% KI, 1.07-2.02). AR: 94 (0.029)

Ved sammenligningene etter 5 og 10 år var kreftrisikoen fortsatt signifikant høyere i pruritus-gruppen enn i kontrollgruppen, men forskjellene var mindre. Pasienter med pruritus hadde forhøyede nivåer av LDH, men dette var ikke forbundet med økt risiko for hematologisk kreft.

Oppsummert skriver forfatterne at i denne kohortstudien var den relative risikoen for hematologisk kreft blant pasienter med udifferensiert kløe høyest de første 12 månedene, og LDH-nivået hadde begrenset diagnostisk nytte blant disse pasientene. Klinikere bør vurdere en grundig gjennomgang av symptomer og kreftrisikofaktorer når de bestemmer seg for oppfølging for pasienter med udifferensiert kløe.

Kilder

Referanser

 1. Roh YS, Choi J, Sutaria N, Kwatra SG. Itch: epidemiology, clinical presentation, and diagnostic workup. J Am Acad Dermatol. 2022;86(1):1-14. doi:10.1016/j.jaad.2021.07.076 DOI
 2. Larson VA, Tang O, Ständer S, Kang S, Kwatra SG. Association between itch and cancer in 16,925 patients with pruritus: experience at a tertiary care center. J Am Acad Dermatol. 2019;80(4):931-937. doi:10.1016/j.jaad.2018.08.044 DOI
 3. Livesey A, Garty F, Shipman AR, Shipman KE. Lactate dehydrogenase in dermatology practice. Clin Exp Dermatol. 2020;45(5):539-543. doi:10.1111/ced.14134 DOI
 4. Deng J, Parthasarathy V, Adawi W, et al. Risk of Hematologic Cancer in Patients With Undifferentiated Pruritus. JAMA Dermatol. Published online May 25, 2022. doi:10.1001/jamadermatol.2022.1562 DOI