Nyhetsartikkel

Kloke valg i NEL

I samarbeid med Legeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin har NEL-redaksjonen lagt inn anbefalinger fra Gjør kloke valg på relevante steder i Norsk Elektronisk Legehåndbok.

Choosing Wisely er et globalt initiativ som opprinnelig startet i USA i 2012 med formålet å redusere unødvendige undersøkelser og behandlinger i helsetjenesten gjennom å styrke dialogen mellom behandler og pasient.1 I 2018 ble Gjør kloke valg-kampanjen lansert i Norge etter initiativ fra Den norske legeforening. I skrivende stund har 14 fagmedisinske foreninger i Legeforeningen, flere andre helseprofesjoner og Norsk pasientforening blitt med på laget.2 

I Norge er det innenfor flere diagnosegrupper funnet store regionale forskjeller i bruken av helsetjenester.3 Både overforbruk og underforbruk av diagnostikk og behandling i helsetjenesten bidrar til uønsket variasjon. For å redusere slik variasjon i form av overdiagnostikk og overbehandling, fremmes følgende tiltak i kampanjen:

  • Synliggjøring av problemer som følger av overforbruk.
  • Stimulere til dialog mellom behandler og pasient med fokus på å sikre at pasienten får riktig helsehjelp og unngår undersøkelser og behandling som ikke er til nytte og kan påføre skade.
  • Gi konkrete og kunnskapsbaserte anbefalinger relatert til ofte brukte undersøkelser, prosedyrer og behandlinger som kan utsette pasienter for uakseptabel belastning eller skade.

– For at anbefalingene skal hjelpe klinikerne og pasientene til å unngå medisinsk overaktivitet må de være lett tilgjengelige i hverdagen, sier Marthe Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin. – NEL er det oppslagsverket allmennleger bruker i konsultasjonene. Når kloke valg blir inkludert i NEL sine anbefalinger er dette det aller viktigste for å lykkes med implementering av Gjør Kloke Valg i allmennmedisin. Jeg har stor tro på at anbefalingene nå blir kjent og brukt av enda flere allmennleger. 

I samarbeid med Legeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin har NEL-redaksjonen lagt inn anbefalinger fra Gjør kloke valg på relevante steder i Norsk Elektronisk Legehåndbok. Vi har inkludert en stor del av anbefalingene fra Norsk forening for allmennmedisin, men også anbefalinger fra andre fagforeninger der disse involverer valg som ofte gjøres på allmennlegekontoret. Du vil kunne finne disse i de mest relevante sykdoms- og symptomartiklene under avsnittene om diagnostikk og behandling.

Samtidig er det viktig å understreke at disse anbefalingene ikke er absolutte. Leger og annet helsepersonell står ofte i situasjoner der man er usikker. Er det tryggeste å la være å ta flere prøver, eller risikerer jeg å overse viktige kliniske forhold hos pasienten? Kan min nøkternhet øke risikoen for å gjøre feil og utløse klagesaker mot meg? Unndrar jeg behandling som pasienten kan ha nytte av?

Ofte gjør vi som vi gjør for å ha «ryggen fri». Men vi må være klar over at vi også kan påføre pasienten unødige bekymringer som følge av falske positive prøver, samt bivirkninger og noen ganger komplikasjoner til behandlinger som pasienten hadde hatt det mye bedre uten.

Gjør kloke valg er et varsko og en påminnelse og hører hjemme i NEL. Tenk deg om en ekstra gang før du tar din kliniske beslutning. Vær selvkritisk og tenk gjennom, er dette til beste for pasienten? Involver pasienten og ta pasienten med på råd.

Les mer

Kilder

Referanser

  1. ABIM Foundation. Choosing Wisely. Philadelphia: ABIM Foundation; accessed 02.03.2021. www.choosingwisely.org
  2. Den norske legeforening. Gjør kloke valg. Oslo: Legeforeningen; siden besøkt 02.03.2021 www.legeforeningen.no
  3. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. Helseatlas. Tromsø: SKDE; siden besøkt 02.03.2021 helseatlas.no