Nyhetsartikkel

Klopidogrel + aspirin ved iskemisk slag?

En studie har sammenlignet monoterapi med aspirin og duoterapi med klopidogrel + aspirin hos pasienter med akutte, mindre, iskemiske hjerneslag.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En systematisk studie og metaanalyse har vurdert effekten og sikkerheten av dobbel anti-blodplate terapi ved å kombinere klopidogrel og aspirin for å forhindre ny trombose eller blødning sammenlignet med aspirin alene hos pasienter med akutte, mindre, iskemiske hjerneslag eller TIA1.

Studien bygger på tre RCT originalstudier med totalt 10.447 deltakere. Sammenlignet med aspirin alene ga dobbel anti-blodplate terapi som ble startet innen 24 timer etter symptomdebut, en reduksjon i risikoen for ikke-fatale slag (RR 0.70, 95% KI 0.61-0.80 og absolutt risikoreduksjon 1.9%) uten å påvirke mortaliteten (RR 1.27, 95% KI 0.73-2.23), men med en liten økning i risikoen for moderat til alvorlig ekstrakranial blødning (RR 1.71, 95% KI 0.92-3.20, absolutt risikoøkning 0.2%). De fleste slaghendelsene etter det opprinnelige slaget, og som skilte de to behandlingsoppleggene, skjedde i løpet av de første 10 dagene. Etter 21 dager var det ingen gevinst.

Forfatterne konkluderer at dobbel anti-blodplatebehandling med klopidogrel + aspirin gitt innen 24 timer etter et høyrisiko TIA eller et mindre iskemisk hjerneslag reduserer risikoen for etterfølgende hjerneslag med ca. 20 i en populasjon av 1000, mot en økning i risikoen for moderat til alvorlig blødning på 2 per 1000. Stans av dobbelbehandlingen innen 21 dager, og muligens så tidlig som etter 10 dager, synes å maksimere gevinsten og minimere skadene.

Kilder

Referanser

  1. Hao Q, Tampi M, O'Donnell M, et al. Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for acute minor ischaemic stroke or high risk transient ischaemic attack: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2018 Dec 18;363:k5108. doi:10.1136/bmj.k5108 DOI