Nyhetsartikkel

Knuter i tyreoidea

Har malignitetsrisikoen for knuter i tyreoidea sammenheng med størrelsen? Har store knuter høyere sannsynlighet for malignitet?

Temaside om Korona

Det er usikre data om store knuter (noduler) i tyreoidea er forbundet med høyere risiko for malignitet og falske negative svar på finnålsaspirasjon (FNA), noe som gjør at enkelte kirurger velger å være på den sikre siden og fjerner større tyreoideaknuter, uavhengig av FNA-funnene.

Spørsmålet er imidlertid kontroversielt. Kirurgi er i seg selv forbundet med potensielle risiki, inkludert fysisk og psykisk morbiditet, sammenlignet med alternative løsninger som tett klinisk oppfølging av cytologisk benigne knuter.

I en studie analyserte forskerne funnene fra 35 studier der man hadde stratifisert tyreoideaknutene ut fra størrelse og opplysninger om benign eller annen cytologi1. Analysen inneholdt mer enn 20.000 knuter der mer enn 7000 hadde benign cytologi.

Malignitetsratene for store knuter (> 3 cm) var 13% sammenlignet med 20% for knuter 3 cm eller mindre - som gir en odds ratio på 0,72. For knuter 4 cm eller større var malignitetsratene like, 21% for knuter 4 cm eller større versus 20% for mindre knuter (OR 0.85).

Det totale antallet falske negative cytologier for knuter 3 cm eller større, var 7.2 prosent mot 5.7 prosent for knuter mindre enn 3 cm (OR 1.47, 95% KI 0.80-2.69). For knuter 4 cm eller større var falsk negativ raten 6.7 prosent versus 4.5 prosent (OR 1.38, 95% KI 1.06-1.80).

Forskerne konkluderer at store knuter i tyreoidea hos asymptomatiske pasienter har en forekomst og falsk negativ rate ved finnålsaspirasjon som er lik den for små knuter, noe som tilsier at knutestørrelse alene ikke er en grunn for kirurgisk reseksjon.

Studien viste også at de fleste maligne knutene var av lav risiko uansett tumorstørrelse.

Størrelsen på tyreoideaknuter bør derfor ikke være avgjørende for om det skal utføres diagnostisk kirurgi. Unntaket er cytologisk benigne knuter som er symptomatiske, vokser og er kosmetiske skjemmende.

Kilder

Referanser

  1. Cipriani NA, White MG, Angelos P, Grogan RH. Large cytologically benign thyroid nodules do not have high rates of malignancy or false-negative rates and clinical observation should be considered: a meta-analysis. Thyroid, Vol. 28, No. 12. Published online 14 Dec 2018 . doi:10.1089/thy.2018.0221 DOI