Nyhetsartikkel

Koenzym Q10 demper statinindusert myopati

En ganske vanlig bivirkning til statinbehandling er muskelplager. Kan tilskudd av koenzym Q10 lindre disse plagene?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Statiner er blant de hyppigst forskrevne legemidlene og bidrar til å forebygge kardiovaskulær sykdom. En hyppig bivirkning er muskelplager.

Q-10, ofte kalt koenzym Q-10, er en vitaminlignende substans som produseres i kroppen, og som er nødvendig for flere av kroppens prosesser. Bruk med medisinske formål baserer seg hovedsakelig på syntetisk framstilt Q-10. Slikt Q-10 er tilgjengelig over disk i Norge som kosttilskudd i form av kapsler eller flytende form, samt som krem1.

Statiner hemmer HMG-CoA reduktase som tillater CoQ-10 å bli aktivert for å danne energi (ATP). Forskning har vist at statinbehandling innebærer 16 prosent til 54 prosent reduksjon i CoQ-10 nivåer.

I en metaanalyse av 12 randomiserte, placebokontrollerte studier med totalt 575 pasienter ble effekten av kosttilskudd med koenzym Q10 (CoQ10) vurdert ved statinindusert mypati2. Dosene varierte fra 100 til 600 mg per dag - optimal dose syntes å være 200 mg. Sammenlignet med placebo var tilskudd av CoQ10 assosiert med klar forbedring av muskelsmerter, muskelsvakhet, muskelkramper og muskelslitenhet uten å redusere kreatin kinase nivået.

Forfatterne konkluderer at CoQ10 tilskudd kan hjelpe i behandlingen av statinassosierte muskelplager siden det demper eventuelle muskelplager.

Kilder

Referanser

  1. Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. Q-10. nifab.no, sist oppdatert 06.04.2018 . nifab.no
  2. Qu H, Guo M, Chai H, et al. Effects of coenzyme Q10 on statin-induced myopathy: an updated meta-analysis of randomized controlled trials.. J Am Heart Assoc. 2018 Oct 2;7(19):e009835 . doi:10.1161/JAHA.118.009835 DOI