Nyhetsartikkel

Koffein til for tidlig fødte barn

Premature barn født før uke 29 behandles med koffein for å forhindre apné. Er det en trussel mot utviklingen av disse barnas nervesystem?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Premature nyfødte har ofte pusteproblemer, apné. På nyfødtavdelingenes intensivenheter går apnéalarmen ofte. En behandling som har vært brukt i mange år for å redusere insidensen av apné, er koffein. Tidlig administrering av koffein innen to døgn etter fødselen hos barn født før uke 29 gir lavere forekomst av bronkopulmonal dysplasi, patent ductus arteriosus og død. 

Bekymringen er at koffein er et stimulerende middel, og det har effekt på nervesystemet. Betyr det at koffein kan ha uheldige effekter på utviklingen av nervesystemet?

I den aktuelle kanadiske studien som omfattet 2100 premature nyfødte barn, sammenlignet man tidlig (innen to dager etter fødsel) eller senere (etter to dager) koffeinbehandling og nevroutvikling1. Resultatene viste at barn som fikk koffeinbehandling i løpet av de to første døgnene, hadde lavere odds for signifikante forstyrrelser i nevroutviklingen (cerebral parese og hørselsskader) ved 18 til 24 måneders korrigert alder (OR 0.68, 95% KI 0.50-0.94), enn spedbarn som startet koffeinbehandlingen mer enn to døgn etter fødselen.

Konklusjon: Tidlig koffeinbehandling gir bedre nevroutvikling sammenlignet med senere innsatt koffeinbehandling hos premature barn født før uke 29.

Kilder

Referanser

  1. Lodha A, Entz R, Synnes A, et al. Early caffeine administration and neurodevelopmental outcomes in preterm infants. Pediatrics Jan 2019, 143 (1) e20181348. doi:10.1542/peds.2018-1348 DOI