Nyhetsartikkel

Kognitiv aldring - er søvnkvaliteten viktigere enn fysisk aktivitet?

Hvilken betydning har fysisk aktivitet og søvn på den kognitive aldringen? En engelsk studie har fulgt eldre mennesker over en 10 års periode.

Demenssykdommer som Alzheimers sykdom er de hyppigste årsakene til kognitiv dysfunksjon og uførhet blant eldre mennesker. En rekke livsstilsfaktorer bidrar til svekket kognisjon blant eldre mennesker, deriblant nedsatt fysisk aktivitet og dårlig søvn. Fysisk aktivitet fører til mindre akkumulering av biomarkører for Alzheimers sykdom1 og redusert risiko for demens2. Motsatt er dårlig søvn forbundet med større akkumulering av biomarkører for Alzheimers sykdom og økt risiko for demens3-4. Fysisk aktivitet angis av WHO som et mål for å forbedre kognitiv helse.

Vi vet lite om hvordan fysisk aktivitet og søvn sammen påvirker kognitiv aldring. I denne engelske kohortstudien publisert i The Lancet Healthy Longevity5 var formålet å se på sammenhengen av kombinasjoner av fysisk aktivitet og søvnvarighet over en 10 års periode.

Deltakerne var kognitivt friske individer 50 år eller eldre ved inklusjon i studien. De ble intervjuet annethvert år og spurt om fysisk aktivitet og søvn. Samtidig ble deres kognisjon vurdert gjennom et sett av spørsmål og en totalskår for kognisjon ble beregnet.

Totalt ble 8958 personer i alderen 50 til 95 år inkludert. Median oppfølgingstid var 10 år. Nedsatt fysisk aktivitet og suboptimal søvn var uavhengig forbundet med dårligere kognitive prestasjoner. Kortvarig søvn var også assosiert med raskere kognitiv reduksjon. Ved oppstart av studien hadde deltakere med høyere fysisk aktivitet og optimal søvn høyere kognitive skår enn alle kombinasjoner av nedsatt fysisk aktivitet og alle former for redusert søvn. De med høyere fysisk aktivitet og kortvarig søvn hadde raskere kognitiv svekkelse enn de med høyere fysisk aktivitet og optimal søvn, slik at skårene deres etter 10 år var på nivå med de som rapporterte lav fysisk aktivitet, uavhengig av søvnvarighet.

Ifølge forfatterne viser studien at den gunstige effekten av høy fysisk aktivitet var utilstrekkelig til å forbedre den raskere kognitive nedgangen assosiert med kort søvn. Fysiske aktivitetsintervensjoner bør derfor også vurdere søvnvaner for å maksimere fordelene ved fysisk aktivitet for langsiktig kognitiv helse.

Kilder

Referanser

  1. Brown BM, Peiffer J, Rainey-Smith SR. Exploring the relationship between physical activity, beta-amyloid and tau: A narrative review. Ageing Res Rev. 2019;50:9-18. doi:10.1016/j.arr.2019.01.003 DOI
  2. Guure CB, Ibrahim NA, Adam MB, Said SM. Impact of Physical Activity on Cognitive Decline, Dementia, and Its Subtypes: Meta-Analysis of Prospective Studies. Biomed Res Int. 2017;2017:9016924. doi:10.1155/2017/9016924 DOI
  3. Sewell KR, Erickson KI, Rainey-Smith SR, Peiffer JJ, Sohrabi HR, Brown BM. Relationships between physical activity, sleep and cognitive function: A narrative review. Neurosci Biobehav Rev. 2021;130:369-378. doi:10.1016/j.neubiorev.2021.09.003 DOI
  4. Sabia S, Fayosse A, Dumurgier J, et al. Association of sleep duration in middle and old age with incidence of dementia. Nat Commun. 2021;12(1):2289. Published 2021 Apr 20. doi:10.1038/s41467-021-22354-2 DOI
  5. Bloomberg M, Brocklebank L, Hamer M, Steptoe A. Joint associations of physical activity and sleep duration with cognitive ageing: longitudinal analysis of an English cohort study. Published:July, 2023. Doi: 10.1016/S2666-7568(23)00083-1 DOI