Nyhetsartikkel

Kontinuerlig glukosemonitorering

Apparatur for kontinuerlig glukosemonitorering er i stadig utvikling. Nye målere overflødiggjør den daglige kalibreringen med fingerstikkmålinger.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Målere som kontinuerlig måler glukosenivå i blodet (continuous glucose monitors, CGM) viser glukoseverdien i øyeblikket og gjør brukeren i stand til å ha bedre kontroll over blodsukkernivået med mindre stress. Fabrikk-kalibrerte CGM systemer gjør glykemiske målinger mulig uten ubehaget og ulempen som følger med fingerstikkmålinger av blodsukkeret. Fremskritt i sensorkjemien og CGM-algoritmer har ført til at fabrikk-kalibrerte systemer har større nøyaktighet enn tidligere generasjoner med CGM teknologi1. Tross disse forbedringene er mange pasienter og leverandører skeptiske til tanken om å stanse med fingerstikkmålinger i diabeteskontrollen.

Med eldre sensorer måtte disse kalibreres hver 12. time for å justere for variasjoner i målingene som oppstod over tid. De nye sensorene bruker en dynamisk kalibreringsfunksjon som korrigerer for sensordriften over en 10-dagers periode ved å holde oversikt over tid siden innsettingen og justere kalibreringsfunksjonen som omdanner den kjemiske reaksjonen i sensoren til en glukoseverdi, basert på hvilken dag det er siden innsettingen. 

Ved å gjøre CGM-utstyr mer brukervennlig og fjerne behovet for kalibrering, reduseres risikoen for menneskelige feil ved å eliminere behovet for fingerstikk sjekkmålinger. Det er imidlertid viktig at pasienten følger instruksene fra leverandøren nøye og ikke prøver å forlenge brukertiden for sensorene, noe som kan resultere i alvorlige feil i glukosemålingen.

Kilder

Referanser

  1. Forlenza GP, Kushner T, Messer LH, et al. Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring: How and Why It Works, and the Dangers of Reuse Beyond Approved Duration of Wear. Diabetes Technology & Therapeutics, 28 Feb 2019 . doi:10.1089/dia.2018.0401 DOI