Nyhetsartikkel

Kontinuerlig infusjon vs multiple injeksjoner av insulin ved diabetes type 1

Hva er best i behandlingen av nyoppdagede barn med type 1-diabetes: insulinpumpe eller multiple insulin injeksjoner? Og hva er kostnadene?

Helsetjenestekostnader diskuteres. En av de mest kostnadskrevende sykdommene er diabetes type 1 (T1D). Forklaringen er langvarige kostnader til insulin, utstyr til testing av blodglukose, injeksjonsutstyr og kostnader knyttet til multiple lege- og sykehusbesøk. Et av de fundamentale spørsmålene i behandlingen av T1D er om kontinuerlige subkutane insulin infusjoner (CSII, insulin pumpe) gir bedre klinisk og finansielt resultat enn multiple daglige injeksjoner (MDI) med insulin. 

Mange publikasjoner har forsøkt å avklare dette, men det foreligger ikke overbevisende data som sier at det ene opplegget er bedre enn det andre. Trenden er økende bruk av CSII, noe som er en dyrere behandling enn MDI.

I en randomisert, kontrollert studie fra England og Wales som foregikk fra 2011 til 2017, sammenlignet man den kliniske effekten og kost-effektiviteten til CSII (n=144) og MDI (n=149) hos pasienter med nyoppdaget T1D i løpet av det første året etter diagnosen var stilt1. Pasientene var i alderen 7 måneder til 15 år.

Studien viste ingen klinisk signifikant forskjell i HbA1c-verdier mellom gruppene. 46 prosent av pasientene i CSII-gruppen og 55 prosent av pasientene i MDI-gruppen nådde nasjonalt anbefalte behandlingsmål. I CSII-gruppen var det 14 alvorlige hendelser sammenlignet med 8 alvorlige hendelser i MDI-gruppen (alvorlige hendelser = hypoglykemi eller diabetisk ketoacidose). CSII var dyrere enn MDI med ca. 20.000 kr. (€2000) for ett år og hadde ingen tilleggsgevinster i kostnader per kvalitetsjusterte leveår. Foreldrene - men ikke barna - rapporterte bedre livskvalitetsskårer for de som ble behandlet med CSII.

Studien forteller at det per nå er ingen klinisk fordel å bruke CSII i behandlingen av tidlig T1D, og CSII er klart dyrere enn MDI.

Kilder

Referanser

  1. Blair JC, McKay A, Ridyard C, et al. Continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily injection regimens in children and young people at diagnosis of type 1 diabetes: pragmatic randomised controlled trial and economic evaluation. BMJ 2019;365:l1226. www.bmj.com