Nyhetsartikkel

Kontinuerlig versus cyklisk p-pille bruk

Er risikoen for venøs tromboemboli økt blant brukere av p-piller som tas kontinuerlig uten cykliske pauser?

Cyklisk bruk av p-piller er den vanligste måten å bruke p-piller på, med 21 dager med aktiv behandling og 7 dager med inaktive piller. Det er velkjent fra tidligere studier at cyklisk bruk av p-piller innebærer økt risiko for venøs tromboemboli (VTE) sammenlignet med ikke-brukere av p-piller.

For flere år siden ble kontinuerlig behandling med p-piller introdusert, også kalt ikke-cyklisk p-pille bruk. Et økende antall kvinner bruker denne formen for prevensjon. Det har vært uttrykt bekymring for en potensielt økt tromboembolisk risiko blant kvinner som tar ikke-cykliske p-piller på grunn av den lengre og vedvarende eksponeringen for østrogen.

I en retrospektiv kohortstudie med 733.007 kvinner vurderte man risikoen for VTE blant kvinner som brukte cykliske p-piller versus ikke-cykliske p-piller - alle de aktive pillene inneholdt etinyløstradiol og levonorgestrel1.

Blant de 210.691 brukerne av kontinuerlig, ikke-cyklisk p-pille bruk og de 522.316 brukerne av cykliske p-piller var tilbøyeligheten til kardiovaskulære og metabolske tilstander, gynekologiske tilstander, og bruk av helsetjenester litt høyere blant dem som brukte ikke-cyklisk prevensjon versus de med cyklisk prevensjon. Det var imidlertid ikke signifikante forskjeller mellom gruppene.

Forskerne konkluderer at man ikke fant noen risikoforskjell vedrørende VTE mellom de son brukte p-piller kontinuerlig versus de som brukte dem cyklisk.

Kilder

Referanser

  1. Li J, Panucci G, Moeny D, et al. Association of risk for venous thromboembolism with use of low-dose extended- and continuous-cycle combined oral contraceptives. A safety study using the sentinel distributed database. JAMA Intern Med. Published online October 1, 2018. . doi:10.1001/jamainternmed.2018.4251 DOI