Nyhetsartikkel

Kontinuerlig vs intermitterende måling av blodsukker ved type 1-diabetes

Subkutane sensorer bidrar til bedre kontroll av blodsukkeret til pasienter med type 1-diabetes, men hva er best: en sensor som måler i sanntid eller en som måler intermitterende ved behov?

De fleste med type 1-diabetes oppnår ikke et behandlingsmål for HbA1c under 53 mmol/mol (7 prosent)1-2 og er under lange perioder av dagen i hypoglykemi eller hyperglykemi, noe som utsetter dem for risiko for hypoglykemisk koma, ketoacidose og kronisk mikrovaskulær og makrovaskulær sykdom. I de senere årene er det gjort fremskritt i overvåkningen av blodsukkeret ved hjelp av subkutane sensorer som kan rapportere glykemiske nivåer ved behov (intermitterende skanning av kontinuerlig glukose monitorering, isCGM) eller i sanntid (real-time kontinuerlig glukose monitorering, rtCGM). De som bruker isCGM kan sjekke glukoseverdiene ved hjelp av en mottaker eller smarttelefon, mens med rtCGM blir det automatisk sendt nye verdier til en mottaker - en smartklokke eller en smarttelefon hvert 1-5 minutt. I motsetning til isCGM har rtCGM den muligheten at den kan varsle om for høye eller for lave glukoseverdier3.

Det er uklart om det å skifte fra isCGM til rtCGM med varslingsfunksjonalitet har noen fordeler. Det var bakgrunnen for den aktuelle studien (ALERTT1) der man sammenlignet effekten av de to systemene4.

Studien er publisert i The Lancet og var en randomisert, kontrollert studie utført i Belgia. Det primære utfallsmålet var forskjellen mellom gruppene når det gjaldt tiden de var innenfor ønsket glukosenivå (glukose 3.9-10.0 mmol/L).

254 pasienter ble randomisert. Etter 6 måneder var tiden innenfør ønsket glukosenivå høyere med rtCGM enn med isCGM (59.5% vs 51.9%). HbA1c var lavere (7.1% vs 7.4%) og det samme var tiden med glukose < 3.0 mmol/L (0.47% vs 0.84%). Bekymringen for hypoglykemi var også lavere med rtCGM. Færre deltakere opplevde alvorlig hypoglykemi med rtCGM (n=3 vs n=13).

Forfatterne konkluderer at i en uselektert populasjon pasienter med type 1-diabetes medførte det å skifte fra et sensorutstyr som ga sanntid målinger av blodsukkeret versus intermitterende målinger, at pasientene var innenfor ønsket blodsukkernivå over lengre tid - noe som kan bidra til å bedre helsen og livskvaliteten til mennesker med type 1-diabetes.

I Norge finnes to produkter for intermitterende (FreeStyle Libre 1) og kontinuerlig (FreeStyle Libre 2) glukosemåling. FreeStyle Libre 2 har alarmsystem som beskrevet over. Tildeling av kontinuerlige glukosemålere er en faglig vurdering basert på hver enkelt persons medisinske behov.

Kilder

Referanser

  1. McKnight JA, Wild SH, Lamb MJ, et al. Glycaemic control of Type 1 diabetes in clinical practice early in the 21st century: an international comparison. Diabet Med. 2015;32(8):1036-1050. doi:10.1111/dme.12676 DOI
  2. Foster NC, Beck RW, Miller KM, et al. State of Type 1 Diabetes Management and Outcomes from the T1D Exchange in 2016-2018. Diabetes Technol Ther. 2019;21(2):66-72. doi:10.1089/dia.2018.0384 DOI
  3. Edelman SV, Argento NB, Pettus J, Hirsch IB. Clinical Implications of Real-time and Intermittently Scanned Continuous Glucose Monitoring. Diabetes Care. 2018 Nov;41(11):2265-2274. doi: 10.2337/dc18-1150. PMID: 30348844. PubMed
  4. Visser MM, Charleer S, Fieuws S, et al. Comparing real-time and intermittently scanned continuous glucose monitoring in adults with type 1 diabetes (ALERTT1): a 6-month, prospective, multicentre, randomised controlled trial. Lancet. 2021;397(10291):2275-2283. PubMed