Nyhetsartikkel

Koronavirus - overlevelse på overflater og i aerosol

Koronavirus kan overleve opptil 3 døgn på virusforurensede plast- eller ståloverflater. Viruset kan også overleve i aerosol, men om slik smitte foregår er ukjent.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En sammensatt gruppe forskere fra flere universiteter og nasjonale institusjoner i USA, har eksperimentelt testet overlevelsesevnen til virusene SARS-CoV-2 (Covid-19) og SARS-CoV-1 (SARS) på ulike overflater, og i laboratorieproduserte aerosoler1.

Under kontrollerte og standardiserte betingelser ble det laget virusblandinger som ble brukt til å forurense overflater av henholdsvis plast, rustfritt stål, metallet kopper (Cu) og papp/kartong. Studiene viste en eksponentiell reduksjon av SARS-CoV-2-konsentrasjonen over tid, men med påvisning av levende virus i opptil 72 timer på plast og rustfritt stål, i opptil 24 timer på papp, og opptil 4 timer på overflater av kopper. Det var ikke noen vesentlige forskjeller mellom de to virustypene.

Det ble også laget aerosoler av virusene og målt halveringstid, det vil si nedbrytningstiden av virusene, i aerosol. Man fant at det fortsatt var levende virus tilstede ved forsøkets slutt etter tre timer, men virusmengden ble halvert for hver 1,1-1,2 timer. Man fant også et eksponentielt fall i konsentrasjonen av virus for hver liter volumøkning, det vil si fortynning, av aerosolen. Det var heller ikke her noen vesentlige forskjeller mellom de to virus-typene. I det virkelige livet, utenfor laboratoriene, er det ikke dokumentert at viruset faktisk finnes i aerosoler.

Kommentar: Det er kjent at covid-19 spres ved dråpesmitte (dråper som dannes ved hoste, nysing, prating eller direkte kontakt), eller ved overføring av virus fra forurensede overflater. Det er, som nevnt over, usikkert om det faktisk foregår aerosolsmitte. Funnene understreker imidlertid viktigheten av de hygieniske råd som myndighetene gir. Hold avstand for å unngå dråpe- eller eventuell aerosolsmitte, vask hender ofte og grundig, og rengjør overflater som kan være forurenset med virusholdig sekret.

Kilder

Referanser

  1. Ref: van Doremalen N, Morris DH, Holbrook MG, et al. Letter to the editor: Aerosol and Surface tability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med, March 17, 2020. Doi: 10.1056/NEJMc2004973 DOI