Nyhetsartikkel

Korte kortisonkurer, er det betenkelig?

Korte kortisonkurer brukes av mange til å behandle trivielle tilstander basert på oppfatningen om at dette ikke er skadelig. Men er det sant?

Temaside om Korona

Ifølge en lederartikkel i Annals of Internal Medicine1 vil klinikere i USA dette året foreskrive perorale kortikosteroider til 3/4 av pasienter med kroniske inflammatoriske tilstander2 og hos opptil 17 prosent av den generelle befolkningen3. De fleste av disse behandlingene vil være korte kurer av 1 til 2 ukers varighet. Mange klinikere tror at slike kortvarige kurer er harmløse. Flere nylige studier har utfordret denne antakelsen og har vist økt forekomst av sepsis, hjerteatakk, hjerneslag, venøs tromboemboli og frakturer blant pasienter som ble behandlet med perorale kortikosteroider i mindre enn 30 dager4. Disse studiene forteller imidlertid ikke spesifikt om komplikasjoner knyttet til kurer av 1 til 2 ukers varighet.

En studie fra Taiwan rapporterer spesifikt om de mulige skadevirkningene av kurer på 14 dager eller kortere med perorale kortikosteroider5. I en retrospektiv analyse av 15 millioner pasienter i alderen 20 til 64 år evaluerte forskerne forholdet mellom slike korte eksposisjoner og 3 komplikasjoner relatert til kortikosteroider: gastrointestinal blødning, sepsis og hjertesvikt.

Rapporten viser at 25 prosent av den inkluderte populasjonen i Taiwan - over 4 millioner pasienter - ble behandlet med kortikosteroider i studieperioden. Gjennomsnittsalderen var 38 år og 85 prosent hadde ingen underliggende sykdom. Mer enn halvparten av kortikosteroidene ble foreskrevet for akutt kontakteksem, rhinosinusitt, laryngitt, faryngitt, bronkitt eller tonsillitt.

Kortikosteroidkurer var forbundet med signifikant økte forekomster av alle de tre komplikasjonene forskerne fokuserte på. Insidensratene per 1000 personår, mens pasientene tok steroider, var 27.1 (95% KI 26.7-27.5) for gastrointestinal blødning, 1.5 (95% KI 1.4-1.6) for sepsis og 1.3 for hjertesvikt (95% KI 1.2-1.4) for hjertesvikt. I de påfølgende 5 til 30 dagene etter avsluttet kur var insidensratene for de samme komplikasjonene henholdsvis 1.80 (KI 1.75-1.84), 1.99 (KI 1.70-2.32) og 2.37 (KI 2.13-2.63). Disse forskjellene ble mindre i de påfølgende 31 til 90 dagene.

Disse insidensratene var de samme for pasienter med og uten komorbide tilstander, noe som forteller at potensialet for skade ikke var begrenset til pasienter med høy risiko for disse komplikasjonene.

De fleste av disse pasientene ble behandlet med perorale kortikosteroider for selvbegrensende tilstander. Det er grunn til å tro at dette er langt fra norsk praksis. Derimot vet vi at blant pasienter med kroniske inflammatoriske tilstander, brukes korte steroidkurer til å behandle oppblussinger av sykdommen, noe som kan hindre uførhet, bevare funksjon og opprettholde livskvalitet.

Forfatterne konkluderer at perorale kortikosteroider foreskrives hyppig i den generelle befolkningen i Taiwan. De høyeste ratene av GI-blødning, sepsis og hjertesvikt forekom i løpet av den første måneden etter initiert steroidterapi.

Ifølge lederartikkelen viser den taiwanske studien at behandling med korte kurer kortikosteroider til lavrisiko pasienter for trivielle lidelser ikke er så uskyldig som mange tror, og at man faktisk kan påføre pasienter alvorlige komplikasjoner med slike tiltak. Det gir grunn til ettertanke.

Kilder

Referanser

  1. Wallace BI, Waljee AK. Burst Case Scenario: Why Shorter May Not Be Any Better When It Comes to Corticosteroids. Annals of Int Med, editorial, 7 Jul 2020. www.acpjournals.org
  2. Wallace BI, Lin P, Kamdar N, et al. Patterns of glucocorticoid prescribing and provider-level variation in a commercially insured incident rheumatoid arthritis population: a retrospective cohort study. Semin Arthritis Rheum. 2020;50:228-236. doi:10.1016/j.semarthrit.2019.09.002 DOI
  3. Bénard-Laribière A, Pariente A, Pambrun E, et al. Prevalence and prescription patterns of oral glucocorticoids in adults: a retrospective cross-sectional and cohort analysis in France. BMJ Open. 2017;7:e015905. doi:10.1136/bmjopen-2017-015905 DOI
  4. Waljee AK, Rogers MA, Lin P, et al. Short term use of oral corticosteroids and related harms among adults in the United States: population based cohort study. BMJ. 2017;357:j1415. doi:10.1136/bmj.j1415 DOI
  5. Yao TC, Huang YW, Chang SM, et al. Association between oral corticosteroid bursts and severe adverse events A nationwide population-based cohort study. Ann Intern Med. 7 July 2020. [Epub ahead of print]. www.acpjournals.org