Informasjon

Kostfiber og risiko for kolorektal kreft

Er det en sammenheng mellom kostfiber og risiko for kolorektal kreft. Dette er resultatene fra en metaanalyse.

Bakgrunn

Kolorektal kreft er den tredje hyppigste kreftformen i verden, og utgjør ca. 9,7% av alle krefttilfeller. Tidligere studier har vist at miljøfaktorer sannsynligvis er viktige for utvikling av denne kreftformen. Når det gjelder kosthold er det funnet økt risiko for kolorektal kreft ved økt inntak av rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt og alkohol. Resultater fra observasjonsstudier har pekt på økt fiberinntak som en mulig beskyttende faktor, men dette har ikke latt seg bekrefte i kontrollerte forsøk. Denne studien er en systematisk litteraturanalyse og meta-analyse av prospektive studier for å belyse en eventuell sammenheng mellom kostfiber og insidens av kolorektal kreft1.

Materiale og metode

Det er foretatt et omfattende litteratursøk over publiserte studier fram til desember 2010, uten språkbegrensninger, og i alle tenkelige databaser. Etter strenge kriterier ble 25 prospektive studier inkludert, fra Europa, USA og Asia. Til sammen inneholdt materialet nesten 2 millioner deltakere, og over 14500 tilfeller av kolorektal kreft. Det er beregnet relativ risiko for kolorektal kreft i forhold til totalt inntak av kostfiber, og separate analyser i forhold til fiber fra inntak av hele korn, kornblandinger og brødvarer, frukt, grønnsaker og fra bønner/linser. Det er også beregnet dose-respons kurver for de ulike fibertypene.

Resultater

For hver 10 gram økning av totalt kostfiber var RR (relativ risiko) 0,90 (95% CI 0,86-0,90). Summert risiko for en økning med 3 porsjoner matvarer med hele korn per dag (90 gram) var RR 0,83 (0,78-0,89). For fiber fra kornblandinger og brød (cerealier) var RR 0,90 (0,83-0,96). Det ble ikke påvist signifikant assosiasjon mellom risiko for kolorektal kreft og inntak av fiber fra frukt, grønnsaker eller bønner/linser.

Diskusjon

Studien viser en reduksjon av risiko for kolorektal kreft med ca. 10% for hver 10 gram økning av kostfiber, og det er kostfiber fra hele korn, grove kornblandinger og brødvarer som er forbundet med denne positive effekten.

Det er en styrke ved denne meta-analysen at kun prospektive studier er inkludert, det betyr at faren for hukommelsesfeil og seleksjonsfeil er redusert. Men i kohort-kontroll undersøkelser er det alltid muligheter for feil, i dette tilfellet ved at deltakerne med høyt fiberinntak også kan ha andre egenskaper som er helsefremmende, for eksempel sunnere livsstil, mer mosjon, mindre kjøttkonsum o.l. De sterke sidene ved studien er det høye antallet deltakere, og svært grundige analyser for å utelukke at enkeltstudier hadde avgjørende effekt på sluttresultatet.

Kilder

Referanser

  1. Aune D, Chan DSM, Lau R, et al. Dietary fibre, whole grains, and risk of colorectal cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. BMJ 2011; 343: d6617. BMJ (DOI)