Nyhetsartikkel

Kostholdsråd støttes ikke av vitenskapelige studier

Kostholdsråd som ble introdusert på 1980-tallet for å redusere dødeligheten av koronar hjertesykdom, støttes ikke av nyere studier.

Nasjonale kostholdsråd ble introdusert i USA og Storbritannia i 1977 og 1983 for å redusere dødeligheten av koronar hjertesykdom (angina pectoris og hjerteinfarkt) ved å redusere fettinntaket. En systematisk oversikt basert på tilgjengelige epidemiologiske data per 2016 gir ikke støtte til anbefalingene om å begrense fettinntaket1.

Den aktuelle studien er en systematisk oversikt og metaanalyse av tilgjengelige prospektive kohortstudier som har sett på sammenhengen mellom kostholdsfett, serum-kolesterol og utvikling av koronar hjertesykdom.

Totalt ble 7 studier inkludert med til sammen 89.801 deltakere (94% menn). Det var 2024 dødsfall (2,3%) av koronar hjertesykdom over en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 11.9±5.6 år.

Risiko ratioer (RRs) fra metaanalysen viste ingen statistisk signifikant sammenheng mellom dødsfall av koronar hjertesykdom og det totale inntaket av fett eller mettet fett.

  • RR for totalt fettinntak og død av koronar hjertesykdom var 1.04 (95% KI 0.98 til 1.10).
  • RR for inntak av mettet fett og død av koronar hjertesykdom var 1.08 (95% KI 0.94 til 1.25).

Forskerne bak studien konkluderer at de ikke finner noen sammenheng mellom dødeligheten av koronar hjertesykdom og inntaket av totalt fett eller mettet fett. Resultatene gir dermed ikke støtte for dagens kostholdsråd vedrørende inntak av fett.

Ser man på detaljene i studien, så fant de ulike underliggende studiene en rekke andre risikofaktorer for død av koronar hjertesykdom som høyt karbohydratinntak, økende alder, å være mann, overvekt, og røyking. Det er også et sprik mellom de ulike enkeltstudiene om sammenhengen mellom fettinntaket og risikoen for koronar hjertesykdom, men når man slår sammen resultatene så finner altså forskerne ingen sammenheng.

Kilder

Referanser

  1. Harcombe Z, Baker JS, Davies B. Evidence from prospective cohort studies does not support current dietary fat guidelines. A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2017;51(24):1743-1749 . bjsm.bmj.com