Nyhetsartikkel

Kreftrisikoen øker fordi vi blir eldre

Hva er sannsynligheten for å få kreft. I denne britiske studien fant man en markant økning i antall krefttilfeller blant dem født i 1960 sammenlignet med de født i 1930. Men hva er forklaringen?

Bakgrunn

En britisk befolkningsstudie har sett på risikoen for å utvikle kreftsykdom i løpet av livet1. De brukte personer født i 1960 som referansegruppe i studien.

Materiale og metode

Forskerne beregnet livstidsrisikoen for kreft i Storbritannia separat for menn og kvinner født hvert år fra 1930 til 1960. På grunnlag av disse tallene projiserte forskerne forekomsten av alle kreftformer (unntatt ikke-melanom hudkrefttyper) og kreftdødsfall fremover i tid.

Resultater

Livstidsrisikoen for kreft økte fra 38,5% for menn født i 1930 til 53,5% for menn født i 1960. For kvinner var den tilsvarende økningen fra 36,7% til 47,5%.

Det meste av økningen ble funnet i de eldre aldersgruppene. Over 60% av alle krefttilfellene oppstod blant personer over 65 år.

Kumulativ kreftrisiko for personer født i 1960:

AldersgrupperMenn, %Kvinner, %
0-6412,915,1
0-7429,626,4
0-8449,839,9

Den kumulative risikoen for kreft opp til 84 års alder endret seg lite i løpet av studieperioden. Hos menn økte risikoen fra 46,6% blant dem født i 1930, til 49,8% blant dem født i 1960. Hos kvinner økte risikoen henholdsvis fra 36,1% til 39,9%. Disse funnene understreker at hovedforklaringen på den økte risikoen for å få kreft, skyldes at vi lever lengre (over 84 år) og at det er særlig de eldste som får kreft.

Konklusjon

Livstidsrisikoen for kreft blant mennesker som er født etter 1960 er over 50%. Over halvparten av de menneskene som nå er voksne og under 65 år, vil få en kreftdiagnose på et eller annet tidspunkt i livet. Hovedforklaringen på denne økte risikoen, er i følge forskerne at vi lever lengre, at flere av oss blir gamle. Og med økende alder øker risikoen for kreftsykdom.

Lever vi lenge nok, vil de fleste av oss få kreft. Forskerne påpeker imidlertid at det er mye vi kan gjøre selv for å unngå å få kreft: Ikke røyke, være mer fysisk aktive, drikke mindre alkohol og opprettholde en sunn vekt. De britiske forskerne hevder at mer enn fire av 10 krefttilfeller kunne vært forhindret med en sunnere livsstil.

Kilder

Referanser

  1. Ahmad AS, Ormiston-Smith N, Sasieni PD. Trends in the lifetime risk of developing cancer in Great Britain: comparison of risk for those born from 1930 to 1960. British Journal of Cancer advance online publication 3 February 2015 . doi:10.1038/bjc.2014.606 DOI