Nyhetsartikkel

Kronoterapi av bipolar lidelse

Lyset synes å ha en klar innvirkning på bipolar lidelse. Mens behandling med klart lys har en gunstig effekt på depresjon, ser det ut til at mørkebehandling har en positiv effekt ved mani.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bipolar lidelse er en stemningslidelse som er karakterisert ved maniske og depressive symptomer som svinger i intensitet over tid. Tilstanden kan ha alvorlige konsekvenser i forhold til atferd, tenkning, psykososial og yrkesmessig funksjon1. Det er også økt risiko for selvmord.

Dagens behandlingstilbud er ikke optimalt ifølge ekspertene. Effekten av behandling er ofte utilfredsstillende, bivirkninger av medisinen bidrar til at medisiner ikke tas som anbefalt, og virkningen av medisinene kommer som regel sent.

Kronobiologi og kronoterapi - lysbiologi og ulike former for lysbehandling - tyder på at kronoterapi som tillegg til tradisjonell behandling kan bedre tilbudet til pasienter med bipolar lidelse. Den aktuelle studien er en systematisk studie av kronoterapi ved bipolar lidelse2. De aktuelle behandlingene som ble anvendt i de inkluderte studiene var klart lys, mørkebehandling, søvndeprivasjon, melatonerge agonister, interpersonlig sosial rytmebehandling og kognitiv terapi tilpasset bipolar lidelse.

Resultatene viste at flere studier ga støtte til effekten av klar lysterapi ved akutt depresjon. Søvndeprivasjon hadde også god effekt ved depresjon. Mørketerapi viste signifikant, hurtig effekt ved mani i et par studier. Effekten av melatonerge agonister var usikker. Interpersonlig sosial rytmebehandling og kogntiv terapi hadde også gunstige effekter.

Forfatterne konkluderer at kronoterapi som tilleggsbehandling ved bipolar lidelse har en variabel effekt. Dokumentasjonen varier når det gjelder effektstørrelse, studiekvalitet og manglende standardisering av behandlingsprotokollene.

NRK.no refererer i en nyhetssak til overnevnte studie og en norsk studie fra 2016 som viste at bruk av oransje briller virket gunstig og raskt hos pasienter med mani3. Motsatt virket blått lys, som det er mye av i hvitt lys. Blått lys ser ut til å vedlikeholde manien. Ved St. Olav Hospitals psykiatriske avdeling har man tatt konsekvensen av det og fjernet blått lys ved hjelp av filtre i lys og vinduer.

Kilder

Referanser

  1. Ferrari AJ, Stockings E, Khoo JP, et al. The prevalence and burden of bipolar disorder: findings from the Global Burden of Disease Study 2013. Bipolar Disord. 2016;18(5):440‐450.
  2. Gottlieb JF, Benedetti F, Geoffroy PA, et al. The chronotherapeutic treatment of bipolar disorders: A systematic review and practice recommendations from the ISBD task force on chronotherapy and chronobiology. Bipolar Disord. 2019 Dec;21(8):741-773. onlinelibrary.wiley.com
  3. Henriksen TEG, Skrede S, Fasmer OB, et al. Blue‐blocking glasses as additive treatment for mania: a randomized placebo‐controlled trial. Bipolar Disord. 2016 May;18(3):221-32 . onlinelibrary.wiley.com