Nyhetsartikkel

Kunstig intelligens forbedrer slagbehandlingen

Hjerneslag er en svært tidssensitiv tilstand. Tidlig diagnose og behandling er avgjørende for prognosen. I England har man tatt i bruk en teknologi basert på kunstig intelligens som viser lovende resultater.

I en nyhetsmelding fra Medscape rapporteres det om bruk av ny kunstig intelligens (AI) teknologi som har gjort det mulig å stille slagdiagnosen raskere, og dermed kunne gi optimal behandling tidligere. Det er et kommersielt produkt kalt Brainomix e-Stroke system som helsetjenesten i England (NHS) har tatt i bruk og som har vist seg å tredoble antall slagpasienter som ble friske uten eller kun med lett funksjonshemning – definert som å oppnå funksjonell uavhengighet1.

Hjerneslag er en av de mest tidssensitive diagnosene i medisinen. Å kutte ned tiden frem til diagnosen stilles og oppstart av behandling, har avgjørende betydning for utfallet.

E-stroke-teknologien, som er utviklet i Storbritannia, er et sett med verktøy som bruker state-of-the-art AI-algoritmer for å støtte klinikere ved å tilby "sanntidstolkning av hjerneskanninger for å veilede behandling og overføre beslutninger for slagpasienter, slik at flere pasienter kan få riktig behandling, på rett sted, til rett tid", ifølge programvareutviklerne. Teknologien gir slageksperter tilgang til hjerneskanninger av pasienter innlagt på andre og ofte mindre sykehus. Tidlig diagnose og råd fra ekspertene om hvilke tiltak som bør settes i verk ved lokalsykehuset gjør at behandlingen kommer i gang raskere. På den måten får langt flere slagpasienter tilgang til toppekspertise og ifølge en pilotstudie oppnås betydelige forbedringer av behandlingsresultatet.

En før-etter undersøkelse der pasienter innlagt fra januar 2019 til februar 2020, før implementeringen av e-Stroke, ble sammenlignet med pasienter innlagt i perioden mars 2020 til april 2021, etter implementeringen av e-Stroke. Resultatene ble presentert på den 13. World Stroke Congress i oktober 2021. Foruten at diagnosen ble stilt raskere med 60 minutter, så oppnådde tre ganger så mange slagpasienter funksjonell uavhengighet, 48 prosent versus 16 prosent. Studien var finansiert av engelske helsemyndigheter. Systemet Brainomix e-Stroke er nå innført i 11 ulike nettverk av samarbeidende sykehus i England. 

Kilder

Referanser

  1. Meredith S. Artificial Intelligence Triples Stroke Recovery. Medscape UK News. Last updated 11 January 2023. www.google.com