Nyhetsartikkel

Kunstig søtede vs sukkersøtede drikkers effekt på kroppsvekt og kardiovaskulær risiko

Har lavkalori eller ingenkalori søtede drikker gunstigere helseeffekter enn sukkersøtede drikker, eller er vann en bedre erstatning?

Høyt inntak av sukkersøtede drikker er forbundet med vektøkning og fremtidige kardiometabolske komplikasjoner. I et folkehelseperspektiv er det et mål å få ned sukkerforbruket. Det er imidlertid uklart om lavkalori eller kalorifrie søtede drikker gir den ønskede helsegevinsten. Nyere systematiske oversikter og metaanalyser basert prospektive kohortstudier har vist en sammenheng mellom lav/ingenkalori søtede drikker og en høyere risiko for tilstander som de er ment å forhindre, som vektøkning, diabetes og hjerte- og karsykdommer1-2. Det er også rapportert om inkonsistente funn for vekttap og forbedringer i kardiometabolske risikofaktorer i randomiserte kliniske studier (RCT)1-2.

Både de epidemiologiske og RCT studiene hevdes å ha metodologiske svakheter som underestimerer effekten av lav/ingenkalori søtede drikker3-5. Dette har ført til sprikende anbefalinger og blant annet råd om å drikke vann i stedet for kunstig søtede drikker.

Den aktuelle studien publisert i JAMA Network Open6 er en systematisk oversikt og metaanalyse av RCT'er. I en nettverk metaanalyse sammenlignet forfatterne effekten av lav/ingenkalori søtede drikker på kardiometabolske risikofaktorer hos voksne med og uten diabetes. De sammenlignet følgende erstatninger:

 • Lav/ingenkalori søtede drikker vs sukkersøtede drikker
 • Vann vs sukkersøtede drikker
 • Lav/ingenkalori søtede drikker vs vann

Det primære utfallsmålet var kroppsvekt. Sekundære utfallsmål var andre mål for fett, glykemisk kontroll, blodlipider, blodtrykk, mål på alkoholfri fettleversykdom og urinsyre.

Studiematerialet bestod av 17 RCTer med totalt 1733 deltakere, 77 prosent var kvinner. Alle var overvektige eller hadde fedme og var i risiko for eller hadde diabetes. Total var lav/ingenkalori søtede drikker erstatning for sukkersøtede drikker i 12 RCTer, vann var erstatning for sukkersøtede drikker i 3 RCTer og lav/ingenkalori søtede drikker var erstatning for vann i 9 RCTer.

Resultatene viste:

 • Lav/ingenkalori søtede drikker som erstatning for sukkersøtede drikker førte til redusert kroppsvekt, kroppsmasseindeks, prosent kroppsfett og intrahepatocellulært lipid.
 • Vann som erstatning for sukkersøtede drikker var ikke forbundet med noen utfall.
 • Lav/ingenkalori søtede drikker som erstatning for vann viste heller ikke noen forskjell i utfall bortsett fra lavere HbA1c og systolisk blodtrykk.

Forfatterne konkluderer at denne systematiske oversikten og meta-analysen fant at bruk av lav/ingenkalori søtede drikker som en erstatning for sukkersøtede drikker ga små forbedringer i kroppsvekt og kardiometabolske risikofaktorer uten bevis på skade og hadde en lignende effekt som vannsubstitusjon. Funnene støtter bruken av lav/ingenkalori søtede drikker som en alternativ erstatning for sukkersøtede drikker hos voksne med overvekt eller fedme som er i faresonen for eller har diabetes.

 

Kilder

Referanser

 1. Toews I, Lohner S, Küllenberg de Gaudry D, Sommer H, Meerpohl JJ. Association between intake of non-sugar sweeteners and health outcomes: systematic review and meta-analyses of randomised and non-randomised controlled trials and observational studies. BMJ. 2019;364:k4718. doi:10.1136/bmj.k4718 DOI
 2. Azad MB, Abou-Setta AM, Chauhan BF, et al. Nonnutritive sweeteners and cardiometabolic health: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and prospective cohort studies. CMAJ. 2017;189(28):E929-E939. doi:10.1503/cmaj.161390 DOI
 3. Malik VS. Non-sugar sweeteners and health. BMJ. 2019;364:k5005. Published 2019 Jan 3. doi:10.1136/bmj.k5005 DOI
 4. Sievenpiper JL, Khan TA, Ha V, Viguiliouk E, Auyeung R. The importance of study design in the assessment of nonnutritive sweeteners and cardiometabolic health. CMAJ. 2017;189(46):E1424-E1425. doi:10.1503/cmaj.733381 DOI
 5. Mela DJ, McLaughlin J, Rogers PJ. Perspective: Standards for Research and Reporting on Low-Energy ("Artificial") Sweeteners. Adv Nutr. 2020;11(3):484-491. doi:10.1093/advances/nmz137 DOI
 6. McGlynn ND, Khan TA, Wang L, et al. Association of Low- and No-Calorie Sweetened Beverages as a Replacement for Sugar-Sweetened Beverages With Body Weight and Cardiometabolic Risk: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2022;5(3):e222092. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.2092 DOI