Nyhetsartikkel

Kunstig søtet drikke, hjerneslag og demens

Bruken av kunstige søtningsmiddel versus sukker i brus er i fokus for mye forskning rundt mulig risiko for skadelige effekter. Her er en ny studie.

Her er nok en studie av mulige effekter av jevnlig inntak av sukkerholdige versus kunstig søtede drikker (brus, soft drinks). Inntak av sukkerholdig og kunstig søtet drikke har blitt koblet til kardiometabolske risikofaktorer, noe som øker risikoen for cerebrovaskulær sykdom og demens

En slik mulig sammenheng har blitt evaluert i Framingham Heart Study Offspring kohorten1.

2888 deltakere over 45 år ble fulgt med henblikk på mulig utvikling av hjerneslag (gjennomsnittsalder 62 år) og 1484 deltakere over 60 år ble observert i forhold til eventuell utvikling av demens (gjennomsnittsalder 69 år). Inntak av drikke ble kvantifisert ved hjelp av spørreskjema utfylt ved gjentatte undersøkelser og kumulativt forbruk ble beregnet. Overvåkning av nye tilfeller av hjerneslag og demens pågikk over en 10 års periode etter siste undersøkelse (1998-2001). Det ble observert 97 tilfeller av nye hjerneslag (82 iskemiske) og 81 tilfeller av nyoppstått demens (63 konsistent med Alzheimers sykdom).

Etter å ha justert for alder, kjønn, utdannelse, kaloriinntak, kvalitet på kosthold, fysisk aktivitet og røyking, fant forskerne at inntak av brus (soft drinks) med kunstig tilsatt søtningsmiddel var forbundet med økt risiko for iskemisk hjerneslag, demens og Alzheimers sykdom. Når de sammenlignet daglig kumulativt inntak med 0 per uke (referanse), var hazard ratio 2.96 (95% KI 1.26-6.97) for iskemisk hjerneslag og 2.89 (95% KI 1.18-7.07) for Alzheimers sykdom. Sukkersøtede drikker var ikke assosiert med risiko for hjerneslag eller demens.

Forskerne konkluderer at inntak av kunstig søtede drikker er forbundet med økt risiko for hjerneslag og demens.

Et lite forbehold med studien er at tallmaterialet gjerne kunne vært større, noe som vises ved de litt vide konfidensintervallene.

Kilder

Referanser

  1. Pase MP, Himali JJ, Beiser AS, et al. Sugar- and Artificially Sweetened Beverages and the Risks of Incident Stroke and Dementia. A Prospective Cohort Study. Stroke 2017; 48: 1139–1146 . www.ahajournals.org