Nyhetsartikkel

Kunstige søtningsmidler, slag og demens

Vårt forbruk av sukker må begrenses, men hvor trygt er det å innta drikker tilsatt kunstige søtningsmidler?

Både sukkerholdige og kunstig søtede drikker er blitt relatert til kardiometabolske risikofaktorer som øker risikoen for cerebrovaskulær sykdom og demens.

Som en del av befolkningsstudien Framingham Heart Study Offspring - en kohortstudie - så forskerne på om sukkerholdige og kunstig søtede drikker var forbundet med økt risiko for hjerneslag eller demens1. Artikkelen ble publisert i 2017.

I studien inngikk 2888 deltakere på over 45 år der man vurderte risikoen for nyoppstått slag, og 1484 deltakere over 60 år som man vurderte i forhold til risikoen for å utvikle demens. Deltakerne ble fulgt over 10 år og flere spørreskjema om inntaket av drikke ble besvart. Det var 97 tilfeller av nyoppstått slag og 81 tilfeller av nyoppstått demens.

Etter å ha justert for en rekke konfoundere, fant forskerne at både nylig inntak og kumulativt inntak av drikker tilsatt kunstige søtningsmidler var forbundet med signifikant økt risiko for iskemisk slag (hazard ratio 2.96 og 95% KI, 1.26-6.97) og demens (hazard ratio 2.89 og 95% KI, 1.18-7.07).

Konklusjonen i studien var at drikker med kunstige søtningsmidler var forbundet med høyere risiko for slag og demens. Resultatet betyr imidlertid ikke at sukkerholdige drikker er okay. Vi vet at for mye sukker er forbundet med negative utfall som fedme og metabolsk dysfunksjon. Studien retter imidlertid en advarende pekefinger mot sikkerheten til kunstige søtningsmidler som aspartam2.

En mulig feilkilde i denne studien var at pasienter med diabetes, som jo har økt risiko for å utvikle slag og demens, også konsumerte mer av drikker med kunstige søtningsmidler, og at dette ikke fullt ut ble justert for.

Kilder

Referanser

  1. Pase MP, Himali JJ, Beiser AS, et al. Sugar- and artificially sweetened beverages and the risks of incident stroke and dementia. Stroke. 2017;48:1139–1146 . doi:10.1161/STROKEAHA.116.016027/-/DC1 DOI
  2. Humphries P, Pretorius E, Naude H. Direct and indirect cellular effects of aspartame on the brain. Eur J Clin Nutr. 2008;62(4):451-462. PubMed