Nyhetsartikkel

Kunstige søtningsmidlers glykemiske og endokrine effekter

Sukker er den fremste ernæringsfaktoren som øker risikoen for fedme og livsstilssykdommer. Men har kunstige søtningsmidler de samme ugunstige helseeffektene?

Det har vært en voksende bekymring for at kunstige - ikke-ernæringsmessige - søtningsmidler (non-nutritive sweeteners, NNS) kan øke risikoen for kardiometabolsk sykdom1-2. Mye av oppmerksomheten har fokusert på akutte metabolske og endokrine responser på NNS3.

Formålet med den aktuelle studien publisert i Nutrients4 var å undersøke om disse mekanismene slår inn hos friske forsøkspersoner. Det ble gjennomført en systematisk gjennomgang og nettverksmetaanalyse av akutte forsøk som sammenlignet effekten av NNS-drikker med vann og sukkersøtede drikker (SSB) i mennesker.

Datamaterialet baserte seg på 36 studier med totalt 472 deltakere.

Resultatene viste:

  • Å drikke en drikk uten eller med lavt kaloriinnhold (NNS) var ikke forskjellig fra å drikke vann med hensyn til effekt på 2-timers postprandiale nivåer av glukose og hormoner relatert til appetitt eller matinntak.
  • Å drikke en sukkersøtet drikk (SSB) økte imidlertid de postprandiale nivåene av glukose og hormonene insulin, glukagonlignende peptid 1 (GLP-1), gastrisk hemmende polypeptid (GIP), peptid YY (PYY), ghrelin, leptin og glukagon.

Forfatterne konkluderer at basert på tilgjengelige studier ser det ikke ut til at NNS-drikker søtet med enkeltstoffer eller blandinger av NNS ikke har noen akutte metabolske eller endokrine effekter, de har effekter lik vann. Disse funnene gir støtte for NNS-drikker som en alternativ erstatningsstrategi for SSB-er bedømt ut fra akutte postprandiale responser.

Kilder

Referanser

  1. Imamura F, O'Connor L, Ye Z, et al. Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction. BMJ. 2015;351:h3576. Published 2015 Jul 21. doi:10.1136/bmj.h3576 DOI
  2. Azad MB, Abou-Setta AM, Chauhan BF, et al. Nonnutritive sweeteners and cardiometabolic health: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and prospective cohort studies. CMAJ. 2017;189(28):E929-E939. doi:10.1503/cmaj.161390 DOI
  3. Khan TA, Sievenpiper JL. Low-energy sweeteners and cardiometabolic health: is there method in the madness?. Am J Clin Nutr. 2020;112(4):917-919. doi:10.1093/ajcn/nqaa260 DOI
  4. Zhang R, Noronha JC, Khan TA, et al. The Effect of Non-Nutritive Sweetened Beverages on Postprandial Glycemic and Endocrine Responses: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Nutrients. 2023;15(4):1050. Published 2023 Feb 20. doi:10.3390/nu15041050 DOI