Informasjon

L-carnitin ved akutt hjerteinfarkt?

Carnitin finnes som et kosttilskudd. Biologisk deltar carnitin i nedbrytningen av lipider og har blant annet antioksidative effekter. En meta-analyse viser at carnitin har gunstige effekter etter et akutt hjerteinfarkt.

Bakgrunn

Carnitin er en kvartenær ammoniumforbindelse som syntetiseres fra aminosyrene lysin og methionin. I levende celler trengs carnitin til å transportere fettsyrer fra den intracellulære væsken inn i mitokondriene i forbindelse med nedbrytingen av lipider for å skaffe metabolsk energi. Carnitin er tilgjengelig som et kosttilskudd. Den biologisk aktive formen er L-carnitin, mens stereoisomeren D-carnitin er biologisk inaktiv.

Den høyeste forekomsten av carnitin finnes i rødt kjøtt og meieriprodukter. Carnitin finnes i betydelig lavere konsentrasjoner i vegetarisk mat. Gitt som tilskudd er det ingen grunn til å gi doser høyere enn 2 g, siden absorpsjonsstudier indikerer metning ved denne dosen.

I en meta-analyse ble effektene av L-carnitin på morbiditet og mortalitet ved akutt hjerteinfarkt sammenlignet med placebo eller kontroller1.

Materiale og metode

Det ble gjort en systematisk oversikt og meta-analyse av 13 kontrollerte studier (N = 3629) for å bestemme effektene av L-carnitin versus placebo eller kontroll på mortalitet, ventrikulære arytmier, angina, hjertesvikt og reinfarkt. Analysene ble utført sommeren 2012.

Resultater

Sammenlignet med placebo eller kontroll var L-carnitin forbundet med en signifikant 27% reduksjon i totaldødelighet (RR = 0,78, 95% CI 0,60-1,00), høygradig signifikant 65% reduksjon i ventrikulære arytmier (RR = 0,35, 95% CI 0,21-0,58) og en signifikant 40% reduksjon i utvikling av angina (RR = 0,60, 95% CI 0,50-0,72). Det var ingen signifikante reduksjoner i utvikling av hjertesvikt (RR = 0,85, 95% CI 0,67-1,09) eller reinfarkt (RR = 0,78, 95% CI 0,41-1,48).

Konklusjon

Sammenlignet med placebo eller kontroll var det signifikante reduksjoner i totaldødelighet, forekomst av ventrikulære arytmier eller utvikling av angina blant pasienter behandlet ved akutt hjerteinfarkt. Forfatterne anbefaler at det gjennomføres flere store randomiserte, kontrollerte studier med denne rimelige og trygge behandlingen som tillegg til moderne infarktbehandling.

Det kan innvendes at de fleste studiene var gamle, noen over 20 år, men også nyere studier fra 2006 og 2007 inngikk i meta-analysen samtidig som det ble gitt moderne, aggressiv behandling av hjerteinfarkt. Spørsmålet man blir sittende igjen med, er om tilskudd av L-carnitin bedrer prognosen ved moderne behandling av akutt hjerteinfarkt. Derfor er nye studier påkrevd.

Andre nyere studier konkluderer med at carnitin aksellererer atherosklerose2, noe som definitivt ikke samsvarer med funnene i den aktuelle studien.

Kilder

Referanser

  1. Dinicolantonio JJ, Lavie CJ, Fares H, et al. L-carnitine in the secondary prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc 2013 Jun;88(6):544-51. doi: 10.1016/j.mayocp.2013.02.007. DOI
  2. Koeth RA, Wang Z, Levison BS, et al. Intestinal microbiota metabolism of l-carnitine, a nutrient in red meat, promotes atherosclerosis. Nature Med 2013; DOI:10.1038/nm.3145. Available at: http://www.nature.com/nm/index.html.