Nyhetsartikkel

Langt flere er døde av covid-19 enn tidligere antatt

WHO fastslår at de offisielle dødstallene for covid-19-pandemien i betydelig grad innebærer en underrapportering av døde relatert til covid-19.

Verden var uforberedt på covid-19-pandemien, og dens konsekvenser ville ha blitt ansett som utenkelige i moderne tid før den dukket opp. Per 15. desember 2022 er det registrert nær 660 millioner tilfeller og knapt 7 millioner døde av covid-19 i hele verden, ifølge Worldometer. Registreringen har imidlertid bydd på en rekke utfordringer som å utvikle diagnostiske tester som korrekt identifiserer viruset og bruk av ulike standarder for sertifisering av covid-19 som den underliggende dødsårsaken1. Dette har ført til at både på landnivå og på verdensbasis er vurderingene av spredningen og virkningen av pandemien ufullstendig. Vi vil aldri få vite nøyaktig hvor mange som er døde av covid-19.

Et estimat av overdødeligheten knyttet til covid-19-pandemien er derfor et bedre mål på den samlede virkningen av krisen. Statistiske analyser tyder på at i 2021 overtok covid-19 førsteplassen fra koronar hjertesykdom som den hyppigste dødsårsaken i verden2.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har mandat til å utarbeide og formidle statistikk om dødelighet, og WHO har fulgt utviklingen av covid-19-pandemien siden begynnelsen av 20203. Pandemien har forårsaket omfattende skader som har ført til tap av liv og levebrød. WHO har laget en rapport av virkningene av covid-19-pandemien basert på overdødelighet måned for måned i 2020 og 2021. WHO anslår at det er 14,8 millioner flere dødsfall globalt, noe som er 2,7 ganger flere dødsfall enn de 5,4 millioner som er rapportert som følge av COVID-19 for perioden frem til utgangen av 20214. Rapporten viser at det er store variasjoner i overdødelighet rundt om i verden.

Disse ekstra dødsfallene inkluderer også de som er indirekte relatert til pandemien, som sykdommer som helsetjenesten kunne ha vært i stand til å behandle hvis det ikke var for covid-19-relaterte forstyrrelser.

WHO´s beregninger er noe lavere enn andre tilsvarende beregninger. The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), et globalt helseforskningssenter ved University of Washington i Seattle, rapporterte en overdødelighet på 18,2 millioner mellom 1. januar 2020 og 31. desember 20215. Et team ved magasinet The Economist har estimert 16 millioner ekstra døde i samme tidsperiode6.

Hva er verdien av å estimere overdødeligheten? Det understreker omfanget av krisen og viser at mange lav- og middelsinntektsland ble rammet like hardt som de rike landene, om ikke mer. Det avslører dessuten behovet for å forbedre systemer for å registrere dødsfall - estimater fra UNICEF tyder på at omtrent halvparten av alle døde blir ikke talt. Vi behøver mer konsistente rapporteringer for å forstå forskjeller mellom land, noe som er viktig for å bestemme hvilke tiltak som er mer eller mindre effektive for å begrense pandemier og redusere antall døde.

WHO er i en prosess med å forbedre verdens håndtering og registrering av fremtidige pandemier.

Kilder

Referanser

  1. Msemburi, W., Karlinsky, A., Knutson, V. et al. The WHO estimates of excess mortality associated with the COVID-19 pandemic. Nature (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-05522-2
  2. Editorial. Missing data mean we’ll probably never know how many people died of COVID. Nature. Published 14 December 2022. www.nature.com
  3. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020. World Health Organization. www.who.int
  4. Adam D. 15 million people have died in the pandemic, WHO says. Nature News, published 05 May 2022. www.nature.com
  5. COVID-19 Excess Mortality Collaborators. Estimating excess mortality due to the COVID-19 pandemic: a systematic analysis of COVID-19-related mortality, 2020-21 published correction appears in Lancet. 2022 Apr 16;399(10334):1468. Lancet. 2022;399(10334):1513-1536. doi:10.1016/S0140-6736(21)02796-3 DOI
  6. Tracking covid-19 excess deaths across countries. The Economist, last updated December 16, 2022. www.economist.com