Nyhetsartikkel

Langtidseffekt av gastrisk bypass hos ungdommer

Man har vært tilbakeholden med å tilby ungdommer slankeoperasjon. En amerikansk studie kan tyde på at operasjon i ungdomsårene kan gi en bedre prognose.

Temaside om Korona

De fleste ungdommer med fedme forblir fete som voksne1, og voksne med fedme som var fete som ungdommer, har dårligere prognose enn personer som ble fete som voksne2-3. I USA har 6 prosent av ungdommer alvorlig fedme og bariatrisk kirurgi er nå den eneste behandlingen med vellykket resultat for denne gruppen4.

I en amerikansk longitudinell kohortstudie har forskere undersøkt langtidseffekten av Roux-en-Y gastrisk bypass i en kohort av 161 ungdommer og 396 voksne5. 96 prosent av de inkluderte deltok i oppfølgingen 5 år etter operasjonen.

Vekttapet var det samme i de to gruppene, men ungdomsgruppen hadde signifikant flere med remisjon av type 2-diabetes (86 prosent vs 53%) og av hypertensjon (68 prosent vs 41 prosent).

Selv om det ikke var noen forskjell i mortalitet (1.9 prosent vs 1.8 prosent), skyldtes to av tre dødsfall blant ungdommene overdoser av narkotika, noe som understreker de komplekse mentale helseutfordringene i den yngste gruppen. Andelen reoperasjoner var dessuten signifikant høyere i ungdomsgruppen sammenlignet med de voksne (19 vs 10 reoperasjoner per 500 personår).

Et annet viktig funn var at allerede ved 2 års oppfølging, fant forskerne lave ferritin-nivåer hos 48 prosent av ungdommene vs 29 prosent blant de voksne, noe som demonstrerer at metabolsk kirurgi kan føre til kritisk mangel på vitaminer og mineraler, som i sin tur kan føre til nevropatier og andre ernæringskomplikasjoner.

Funnene i denne studien tyder på at ungdommer kan ha en større gevinst i form av remisjon av fedme-relatert sykdom enn voksne etter gastrisk bypass. I en kommentar sier professor Walter J Pories, direktør for metabolsk kirurgi ved East Carolina University, at både kirurger og pediatere for lenge har vært motvillige til å tilby metabolsk kirurgi til ungdommer på grunn av mangel på pålitelige, kliniske langtidsresultater. Denne studien har fremskaffet nettopp denne dokumentasjonen for en gruppe som kanskje trenger det mest. I en lederartikkel i New England Journal of Medicine er imidlertid forfatteren noe mer forbeholden og viser til at vi ikke vet livstidsutfallet av et slikt inngrep og at vi behøver mere data4.

Kilder

Referanser

  1. Whitaker RC, Wright JA, Pepe MS, Seidel KD, Dietz WH. Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. N Engl J Med 1997;337:869-873. New England Journal of Medicine
  2. Reinehr T. Long-term effects of adolescent obesity: time to act. Nat Rev Endocrinol 2018;14:183-188. PubMed
  3. Juonala M, Magnussen CG, Berenson GS, et al. Childhood adiposity, adult adiposity, and cardiovascular risk factors. N Engl J Med 2011;365:1876-1885. New England Journal of Medicine
  4. Adams TD. In Teens with Severe Obesity, Can Bariatric Surgery Wait until Adulthood?. N Engl J Med May 30, 2019 . www.nejm.org
  5. Inge TH, Courcoulas P, Jenkins TM, et al. Five-Year Outcomes of Gastric Bypass in Adolescents as Compared with Adults. N Engl J Med May 16, 2019 . www.nejm.org