Nyhetsartikkel

Langtidseffekt av lokal steroid injeksjon ved karpaltunnelsyndrom

Lokal steroid injeksjon er blant de anbefalte behandlingene ved karpaltunnelsyndrom. Men hvilken langtidseffekt har behandlingen, og hvilken andel av pasientene ender likevel opp med operasjon?

Temaside om Korona

Lokal steroid injeksjon er en av behandlingene som brukes hos pasienter med idiopatisk karpaltunnelsyndrom. Vi kjenner ikke til den eksakte virkningsmekanismen, men det er godt dokumentert at steroid injeksjon raskt reduserer symptomene. En systematisk oversikt fra 2018 viste at en lokal steroid injeksjon var klart mer effektiv enn placebo 8 uker etter behandling, men studien viste også at vi mangler kunnskap om langtidseffektene1.

Alternativet til steroid injeksjon er ofte kirurgi som har gode langtidseffekter, men som har vesentlig høyere risiko for komplikasjoner, høyere kostnader og medfører lengre sykefravær.

Formålet med den aktuelle studien som er publisert i JAMA Network Open2, var å vurdere langtidseffektene av lokal steroid injeksjon ved karpaltunnelsyndrom. Pasientene ble fulgt i 5 år etter å ha blitt inkludert i en dobbelblind, placebokontrollert, randomisert studie som bestod av tre grupper som fikk følgende behandling: injeksjon av 80 mg metylprednisolon, 40 mg metylprednisolon eller saltvann.

Utfallsmålene var en symptomskår og behov for kirurgi innenfor 5-års perioden.

De 111 deltakerne var i alderen 22 til 69 år. Det var 81 kvinner (73 prosent) og 30 menn (27 prosent). Alle 111 fullførte studien. Etter 5 år var gjennomsnittlig symptomskår for 80 mg gruppen 1.51, 40 mg gruppen 1.59 og placebogruppen 1.67. Det var ingen signifikante forskjeller i symptomskår mellom gruppene. Etter den initiale injeksjonen måtte 84 prosent av de i 80 mg gruppen, 92 prosent i 40 mg gruppen og 97 prosent i placebo gruppen opereres for sitt karpaltunnelsyndrom. Alle de kirurgiske inngrepene ble utført mens både pasient og terapeut fortsatt var blindet med henblikk på hvilken behandling som var gitt. Gjennomsnittstiden fra injeksjon til kirurgi var 180 dager i 80 mg gruppen, 185 dager i 40 mg gruppen og 121 dager i placebo gruppen.

Forfatterne konkluderer at ved idiopatisk karpaltunnelsyndrom medførte lokal steroid injeksjon statistisk signifikant færre kirurgiske inngrep og lengre tid før kirurgi var nødvendig. Dog er det grunn til å merke seg at totalt 90 prosent av deltakerne var opererte ved opptelling 5 år etter injeksjonen.

Kilder

Referanser

  1. Huisstede BM, Randsdorp MS, van den Brink J, Franke TPC, Koes BW, Hoogvliet P. Effectiveness of oral pain medication and corticosteroid injections for carpal tunnel syndrome: a systematic review. Arch Phys Med Rehabil. 2018;99(8):1609-1622.e10. doi:10.1016/j.apmr.2018.03.003 DOI
  2. Hofer M, Ranstam J, Atroshi I. Extended Follow-up of Local Steroid Injection for Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2021;4(10):e2130753. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.30753 DOI