Nyhetsartikkel

Langtidseffekter av covid-19

Ettersom pandemien vedvarer, kommer det nå en rekke studier og rapporter på langtidseffekter av covid-19.

Medscape viser i en oversikt at det publiseres en rekke studier som har sett på langtidseffekter av covid-191. Ettersom pandemien utvikler seg, er det stadig flere pasienter som rapporterer om langtids, postinfeksiøse sekveler. Majoriteten av pasienter tilfriskner helt, men blant dem som ikke gjør det, er de hyppigste symptomene slitenhet (fatigue), dyspné, hoste, leddsmerter og brystsmerer som varer uker til måneder etter den akutte sykdommen2.

Det britiske National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har utviklet retningslinjer for håndtering av langvarig covid-19 (long-covid) og definerer syndromet som: symptomer og tegn som oppstår under eller etter en infeksjon forenlig med covid-19, som vedvarer lengre enn 12 uker og som ikke kan forklares med en alternativ diagnose3.

En internasjonal webbasert spørreundersøkelse med 3762 respondenter med mistenkt og bekreftet covid-19 fra 56 ulike land registrerte total 205 symptomer fra 10 ulike organsystemer, hvorav 66 symptomer fortsatt var tilstede etter 7 måneder. De hyppigste symptomene var slitenhet (78 prosent), slapphet etter anstrengelse (72 prosent) og kognitiv dysfunksjon (55%)4.

En oppfølgingsstudie av voksne med ikke-kritisk covid-19 med registreringer etter 30 og 60 dager etter infeksjonen, viste fortsatte symptomer hos 2/3 av pasientene. De vanligste symptomene var fravær av luktesans/smaksans hos 28 prosent (dag 30) og 23 prosent (dag 60), dyspné hos 37 prosent (dag 30) og 30 prosent (dag 60) og slitenhet/svakhet hos 49 prosent (dag 30) og 40 prosent (dag 60). Vedvarende symptomer ved dag 60 var signifikant assosiert med alder 40 til 60 år, sykehusinnleggelse og unormale auskultasjonsfunn ved symptomstart5.

Det undersøkes på muligheten for reinfeksjon med SARS CoV-2 viruset. På verdensbasis rapporteres det om flere tilfeller der undersøkelser av det virale genomet tyder på reinfeksjon heller enn langvarig virusutskillelse. Ved andre gangs infeksjon var virusgenomet endret. Mer forskning behøves for å bestemme prevalens av covid-19 reinfeksjoner, hvor hyppig de opptrer og hvor langvarig immuniteten er etter en covid-19 infeksjon.

Kilder

Referanser

  1. Cennimo DJ. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Clinical Presentation. Medscape, Jan 09, 2021. emedicine.medscape.com
  2. CDC. Long-Term Effects of COVID-19. Centers for Disease Control and Prevention. Accessed: December 11, 2020. www.cdc.gov
  3. [Guideline] COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Accessed: January 7, 2021. www.nice.org.uk
  4. Davis HE, Assaf GS, McCorkell L, Wie H, Low RJ, Re'em Y, et al. Characterizing Long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact. medRxiv. 2020 Dec 27. www.medrxiv.org
  5. Carvalho-Schneider C, Laurent E, Lemaignen A, Beaufils E, Bourbao-Tournois C, Laribi S, et al. Follow-up of adults with noncritical COVID-19 two months after symptom onset. Clin Microbiol Infect. 2020 Oct 5. PMID: 33031948. PubMed