Nyhetsartikkel

Laserprodukter og laserindusert retinopati hos barn

Håndholdte laserprodukter brukes i økende grad av barn og ungdom som leketøy. Laserstrålende kan imidlertid forårsake alvorlige skader på retina.

Temaside om Korona

Håndholdte laserprodukter er lett tilgjengelig for kjøp på internett og på uregulerte markedsplasser til en relativt liten penge. De er særlig attraktive for barn siden de anses som "high tech", med flotte farger og kan brukes til å brenne hull i objekter som ballonger. Det er en utbredt mangel på kunnskap om risikoen med å se inn i strålen som går ut fra en håndholdt laser, og særlig de med høy styrke på strålen. Antall tilfeller med rapporterte laserinduserte retinopatiskader blant barn er økende og representerer et tiltakende folkehelseproblem1.

Antall tilfeller med laserinduserte retinopatiskader er sannsynligvis underestimert fordi det har vært lite informasjon om denne risikoen, få søker lege for det og barn forteller ikke om det etter en hendelse.

En laserindusert retinopatiskade presenterer seg på ulike måter og avhenger av mange faktorer som type laser, varighet av eksponeringen og hvordan vedkommende har vært utsatt for laserstrålen.

Informasjon om farene med bruk av slike håndholdte "leketøy" må gjøres mer kjent og hva som er langtidskonsekvensene av laserskader av øynene. Det er også viktig at helsepersonell som oppsøkes for øyeproblemer, tenker på muligheten for laserskade når man står overfor en person med retinopati.

Kilder

Referanser

  1. Neffendort JE, Hildebrand GD, Downes SM. Handheld laser devices and laser-induced retinopathy (LIR) in children: an overview of the literature. Eye, March 2019 . doi:10.1038/s41433-019-0395-1 DOI