Nyhetsartikkel

Lasertrabekuloplastikk versus øyedråper i behandlingen av glaukom

Hva er den foretrukne behandlingen ved åpenvinkel glaukom og okulær hypertensjon: selektiv laser trabekuloplastikk eller øyedråper?

Temaside om Korona

Primært åpenvinkel glaukom og okulær hypertensjon behandles vanligvis med øyedråper som senker det intraokulære trykket. Selektiv laser trabekuloplastikk er et trygt alternativ, men brukes sjelden som førstevalg i behandlingen. I en multisenter studie har forskere sammenlignet de to modalitetene1.

I en randomisert, kontrollert studie utført ved seks britiske sykehus i perioden 2012 til 2014, ble pasientene randomisert til initial selektiv laser trabekuloplastikk eller til øyedråper. Det primære utfallsmålet var helserelatert livskvalitet etter 3 år. Sekundære mål var kostnader, kost-effektivitet, sykdomsspesifikk livskvalitet, klinisk effektivitet og sikkerhet.

718 pasienter ble inkludert i studien. 652 (91 prosent) returnerte spørreskjemaet etter 36 måneder.

Ved studiens slutt trengte 74 prosent i den selektive trabekuloplastikk gruppen ingen medisiner for å opprettholde anbefalt intraokulært trykk. Det var en sannsynlighet på 97 prosent for at trabekuloplastikk som førstevalg var mer kost-effektivt enn øyedråper først, og med klart høyere livskvalitet.

Forskerne konkluderer at selektiv laser trabekuloplastikk bør tilbys som førstevalg i behandlingen av åpenvinkel glaukom og okular hypertensjon.

Kilder

Referanser

  1. Gazzard G Konstantakopoulou E Garway-Heath D, et al. Selective laser trabeculoplasty versus eye drops for first-line treatment of ocular hypertension and glaucoma (LiGHT): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2019 Mar 8. . doi:10.1016/S0140-6736(18)32213-X DOI