Nyhetsartikkel

Lav FODMAP diett blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i rolig fase

FODMAP dietten er vist å ha gunstig effekt ved flere tarmlidelser. En studie har undersøkt effekten hos en mindre gruppe pasienter med inflammatorisk tarmsykdom.

Det er begrenset dokumentasjon på om en diett som har et lavt innhold av fermentable oligosakkarider, disakkarider, monosakkarider og polyoler (FODMAPs) reduserer tarmsymptomer ved inflammatorisk tarmsykdom i en rolig fase (quiescent).

I en randomisert, kontrollert studie av 52 pasienter med Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt i en rolig fase, men der pasientene hadde vedvarende tarmplager, ble pasientene randomisert til å følge en diett lav på FODMAPs eller en kontroll diett over 4 uker1. Tarmsymptomer og helserelatert livskvalitet ble målt ved hjelp av validerte spørreskjemaer.

En vesentlig høyere andel pasienter som fulgte lav-FODMAP dietten opplevde mindre tarmsymptomer (52 prosent) enn de som inntok kontroll dietten (16 prosent). FODMAP-gruppen hadde også større reduksjon i intensiteten av symptomer på irritabel tarm syndrom, selv om forskjellen ikke var statistisk signifikant. FODMAP-gruppen hadde også høyere helserelatert livskvalitet enn kontrollgruppen.

Forfatterne konkluderer at en 4-ukers diett lav på FODMAPs er et trygt og effektivt tiltak i behandlingen av tarmsymptomer blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i rolig fase.

Kilder

Referanser

  1. Cox SR, Lindsay JO, Fromentin S, et al. Effects of Low-FODMAP Diet on Symptoms, Fecal Microbiome, and Markers of Inflammation in Patients With Quiescent Inflammatory Bowel Disease in a Randomized Trial. Gastroenterology, published online:October 02, 2019. doi:10.1053/j.gastro.2019.09.024 DOI