Nyhetsartikkel

Lavdose DOACs etter venøs tromboemboli

Direkte orale antikoagulantia (DOACs) har gjort antikoagulasjonsbehandlingen enklere, men hvor effektive er lavdose DOACs i den forebyggende behandlingen?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Residivratene for pasienter med uprovosert venøs tromboemboli (VTE) som stanser behandlingen med antikoagulantia, er mer enn 5 prosent per år. På den annen side er blødningsrisikoen 2,7 prosent ved fortsatt antikoagulasjon1. To studier har sett på effekten av lavdose apixaban og rivaroxaban som tromboprofylakse etter initial behandling av VTE med gunstige resultater2-3. Men hvordan er resultatene i den "virkelige verden" der pasienten ikke passes på like grundig som i en vitenskapelig studie?

I en retrospektiv observasjonsstudie fulgte man pasienter som fikk forlenget tromboprofylakse med direkte orale antikoagulantia (DOACs) etter å ha hatt en uprovosert venøs tromboemboli4. Av 212 pasienter fikk 133 (63 prosent) lavdose DOACs og 79 (37 prosent) fikk standarddose DOACs. Totalt ble det rapportert om ett tilfelle av VTE i lavdose gruppen og ingen residiver i standarddose gruppen. Det ene tilfellet antok klinikerne var en gjenværende blodpropp fra den forutgående dype venetrombosen og ikke en akutt trombe. Ingen større blødninger og ingen dødsfall ble rapportert fra noen av gruppene.

Forfatterne mener at disse dataene fra den virkelige verden gir støtte til de tidligere publiserte studiene som viser at lavdose DOAC er en trygg og effektiv behandling ved langvarig tromboprofylakse etter VTE.

Kilder

Referanser

  1. Iorio A, Kearon C, Filippucci E, et al. Risk of recurrence after a first episode of symptomatic venous thromboembolism provoked by a transient risk factor. Archives of Internal Medicine 2010; 170: 1710–1716.
  2. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al AMPLIFY‐EXT Investigators. Apixaban for extended treatment of venous thromboembolism. New England Journal of Medicine 2013; 368: 699–708.
  3. Weitz JI, Lensing AWA, Prins MH, et al for the EINSTEIN CHOICE Investigators. Rivaroxaban or aspirin for extended treatment of venous thromboembolism. New England Journal of Medicine 2017; 376: 1211–1222.
  4. Thomas W, Symington E, Besser M, Sheares K. Real world experience at a single centre using low dose direct oral anticoagulants after unprovoked venous thromboembolism. British Journal of Haematology, first published 28 March 2019. doi:10.1111/bjh.15880 DOI