Nyhetsartikkel

Lavdose salisylat og risiko for intrakranial blødning

Hva er risikoen for intrakraniell blødning når pasienten bruker forebyggende behandling med lavdose salisylat?

Temaside om Korona

Et betydelig antall nordmenn bruker lavdose salisylat i sekundærforebyggingen av kardiovaskulær sykdom. En britisk populasjonsbasert studie hadde som mål å kvantifisere risikoen for intrakranielle blødninger forbundet med profylaktisk behandling med lavdose salisylat1.

Studiepopulasjonen var nye brukere av lavdose salisylat (75-300 mg), totalt 199.079 personer i alderen 40 til 84 år og en matchet kontrollgruppe 1:1 av ikke-brukere av salisylat. De to gruppene ble fulgt over en mediantid på 5.4 år for å identifisere nye tilfeller av intrakranielle blødninger.

Totalt forekom 1.611 tilfeller av intrakranielle blødninger (n = 743 intracerebrale blødninger, n = 483 subdurale hematomer og n = 385 subaraknoidale blødninger). Relativ risiko (RR) var 0.98 (95% KI 0.84 til 1.13) for alle typer intrakranielle blødninger, RR for intracerebrale blødninger var 0.98 (95% KI 0.95 til 1.59) og for subaraknoidale blødninger var RR 0.77 (95% KI 0.58 til 1.01).

Forskerne fant heller ikke økt risiko med varigheten av behandlingen eller med dosen som ble anvendt.

Konklusjonen til forskerne er at lavdose salisylat ikke er assosiert med økt risiko for noen type intrakraniell blødning.

Kilder

Referanser

  1. Soriano LC, Gaist D, Soriano-Gabarró M, et al. Low-dose aspirin and risk of intracranial bleeds. An observational study in UK general practice. Neurology, November 1, 2017; 89(22): 2280-2287. pmid:29093065 PubMed