Nyhetsartikkel

Legemidler mot covid-19 sykdom

Siden starten av koronapandemien har legene lett etter effektive medisiner mot covid-19 sykdommen. Effektene har vært beskjedne. Nå kommer nye legemidler som ser ut til å ha bedre effekt.

Vaksiner mot covid-19 er avgjørende for å beskytte oss mot infeksjon av SARS-CoV-2. Men hvordan behandler vi de som er infiserte og syke? Eksperter og forskere har testet ut en lang rekke medikamenter som allerede er på markedet, og den senere tid er det utviklet nye medikamenter rettet spesifikt mot SARS-CoV-2. Effekten av mange av medikamentene som har blitt foreslått i kampen mot sykdommen, har ikke hatt overbevisende effekter.

Hvorfor er det så vanskelig å finne eller utvikle medikamenter mot virussykdommer? Et antiviralt medikament må være i stand til å angripe en bestemt del av livssyklusen til viruset som er nødvendig for at det skal reprodusere seg selv. I tillegg må medikamentet være i stand til å drepe viruset uten å drepe de humane cellene som viruset okkuperer. Og virus er svært tilpasningsdyktige. Fordi de reproduserer seg så raskt, har det store muligheter for å mutere med hver ny generasjon, noe som gjør det mulig for viruset å utvikle resistens mot ethvert medikament eller vaksine vi utvikler.

De fleste som blir syke av covid-19, blir friske av seg selv. Akkurat som ved influensa hjelper det å få litt hvile, holde seg godt hydrert og ta medisiner som lindrer feber og verking i kroppen. De som kan behøve medisiner mot covid-19, er de som er i høy risiko for å få et alvorlig sykdomsforløp og de som blir innlagt i sykehus med alvorlig infeksjon.

Det har den senere tid kommet flere medikamenter av typen monoklonale antistoffer, som ser ut til å gi de beste resultatene i behandlingen av covid-191. Monoklonale antistoffer er laboratorieutviklede versjoner av antistoffer som kroppen vår lager naturlig for å bekjempe inntrengere som SARS-CoV-2. Flere studier har vist bedre effekt med monoklonale antistoffer enn med andre typer medisiner brukt mot SARS-CoV-2. Det gjelder særlig blant pasienter som i liten grad danner egne antistoffer. Derimot ser det ut til at monoklonale antistoffer i liten grad hjelper de pasientene som produserer egne antistoffer.

Molnupiravir (Merck), paxlovid (Pfizer), casirivimab/imdevimab (Roche) og regdanvimab (Celltrion) er antivirale medikamenter som nylig er vist å ha effekt mot covid-19. Sammenlignet med placebo reduserer de risikoen for sykehusinnleggelse og død blant pasienter med mild til moderat covid-19 som har høy risiko for å utvikle alvorlig covid. Molnupiravir og paxlovid har den fordelen at de kan tas som tabletter. De øvrige må gis intravenøst. 

Ronapreve (casirivimab/imdevimab) og Regkirona (regdanvimab) ble for få dager siden godkjent av det europeiske legemiddelbyrået European Medicines Agency (EMA)2. De er de første monoklonale antistoffene mot SARS-CoV-2 som er godkjente av EMA, og som kan være indiserte blant personer som har økt risiko for alvorlig sykdom, men som ikke behøver oksygenbehandling. Disse midlene må gis som infusjon.

Blant alvorlig syke og hospitaliserte pasienter brukes ulike medisiner som dexametason (kortikosteroid), tocilizumab (monoklonalt antistoff), remdesivir.

Statens legemiddelverk3 skriver på sine hjemmesider at det pågår utprøving av en rekke eksisterende og nye legemidler til behandling av covid-19. Og at det begynner å komme resultater fra kliniske studier på flere av legemidlene. Følgende legemidler er godkjent av EMA til behandling av covid-19: remdesivir, casirivimab/imdevimab og regdanvimab. En rekke legemidler er under pågående vurdering hos EMA: Sotrovimab (Xevudy), tixagevimab og cilgavimab​ (Evusheld), molnupiravir (Lagevria, tablett) - og de har midlertidig tillatelse til bruk. Baricitinib (Olumiant, tablett), anakinra (Kineret), tocilizumab (RoActemra) er også til vurdering, men de har foreløpig ikke midlertidig godkjenning.

Kilder

Referanser

  1. Harvard Health Publishing. Treatments for covid-19. November 5, 2021. www.health.harvard.edu
  2. O'Shea D. COVID-19: Two New Treatments Approved by EMA. Medscape. November 16, 2021. www.medscape.com
  3. Statens legemiddelverk. Aktuelle legemidler mot covid-19 i EU. Siden sist oppdatert 19.11.2021. legemiddelverket.no