Nyhetsartikkel

Lim eller mekanisk fiksering av nett ved laparoskopisk reparasjon av inguinalhernie

Laparoskopisk nettplastikk er den foretrukne operasjonsmetoden ved lyskebrokk. Men hvordan kan kirurgen best sikre at nettet blir liggende i riktig posisjon?

Laparoskopisk brokkplastikk er hovedmetoden ved operasjon for lyskebrokk i Norge. Det opereres inn et ikke-absorberbart syntetisk protesemateriale i form av et nett (nettplastikk, mesh, kunststoffimplantasjon) eller plugg, noe som muliggjør en tensjonsfri lukking av defekten i lyskekanalen. Når nettet er på plass, vil det bli integrert i det lokale vevet gjennom en fibrotisk reaksjon som gradvis inkorporerer nettet. En god fiksering er derfor helt avgjørende for å sikre at nettet blir i sin korrekte posisjon mens integreringsprosessen pågår1.

Studier og klinisk erfaring viser at nettplastikk gir færre residiv sammenlignet med vanlig suturteknikk, og nettopererte synes å ha mindre smerter første postoperative uke enn de som opereres med konvensjonell plastikk. Aktivitetsrestriksjoner er ikke påkrevd, fysisk aktivitetsnivå avpasses etter smertegrensen.

Om nettet skal fikseres og hvilken type fiksering som skal anvendes, er vanligvis opp til kirurgen å avgjøre. Det er flere muligheter. Dersom kirurgen velger å fiksere nettet, er det uavklart hva som er den beste metoden. I en systematisk oversikt og metaanalyse har forskere sammenlignet effektene av å lime festet til nettet (med fibrin lim) med en mekanisk fiksering2.

15 randomiserte, kontrollerte studier oppfylte inklusjonskriteriene. Totalt ble 2777 brokk blant 2109 pasienter vurdert. Insidensen av kronisk postoperativ inguinal smerte ble redusert med lim - risikoratio, RR, var 0.36 (95% KI 0.19-0.69). Også insidensen av hematom ble redusert med lim, RR 0.29 (95% KI 0.10-0.82). Det var ingen forskjell i forekomsten av seroma eller residivhernie.

Forskerne konkluderer at lim-basert fiksering av nettet ved brokkplastikk synes å redusere insidensen av kroniske postoperative lyskesmerter og hematom sammenlignet med mekanisk fiksering, og med lik residivrate.

Kilder

Referanser

  1. Burati M, Scaini A, Fumagalli LA, et al. Mesh Fixation Methods in Groin Hernia Surgery. Techniques and Innovation in Hernia Surgery. Published: October 28th 2019. DOI: 10.5772/intechopen.89732 DOI
  2. Habib Bedwani NAR, Kelada M, Smart N, et al. Glue versus mechanical mesh fixation in laparoscopic inguinal hernia repair: meta-analysis and trial sequential analysis of randomized clinical trials. British Journal of Surgery, January 2021; 108 (1): 14–23. Doi: 10.1093/bjs/znaa002 DOI