Nyhetsartikkel

Lipidsenkende medisiner gir færre retinopatier ved diabetes

Lipidsenkende medisiner har en gunstig effekt på risikoen for hjerte- og karsykdommer. Denne studien viser at de også har en beskyttende effekt mot diabetisk retinopati.

Temaside om Korona

I en studie fra USA evaluerte forskerne effekten av lipidsenkende medikamenter på forekomsten av øyekomplikasjoner ved diabetes1. Studien var en retrospektiv kohort analyse.

De sentrale utfallsvariablene var ethvert tegn til diabetisk retinopati: Ikke-proliferativ diabetisk retinopati, proliferativ diabetisk retinopati, diabetisk makulaødem og utførte prosedyrer forbundet med retinopati behandling (anti-VEGF injeksjoner, laserbehandling og vitrektomi).

Populasjonen bestod av 269.782 pasienter diagnostisert med type 2-diabetes mellom 2008 og 2015. 99.233 (37 prosent) av disse pasientene ble behandlet med lipidsenkende medisiner for hyperlipidemi. Ca. 6 prosent av pasientene som brukte lipidsenkende medisiner hadde i observasjonsperioden fått en eller flere av overnevnte øyekomplikasjoner sammenlignet med 6.5 prosent av de som ikke tok lipidsenkende medisiner (p<0.01). I justerte "time-to-event" analyser hadde pasienter som brukte lipidsenkende medisiner,  mindre sannsynlighet for å progrediere til retinopati (HR 0.60, 95% KI 0.55-0.65) og lavere sannsynlighet for å motta retinopati behandling (HR 0.81, 95% KI 0.78-0.84). Disse funnene var signifikante både som aggregerte data og for hver av de individuelle diagnosene.

Forskerne konkluderer at de finner konsistente bevis for at pasienter som bruker lipidsenkende medisiner har lavere sannsynlighet for å utvikle diabetiske retinopatier, noe som bekrefter tilsvarende funn i tidligere studier fra Øst-Asia.

Kilder

Referanser

  1. Vail D, Callaway NF, Ludwig CA, et al. Lipid-Lowering Medications are Associated with Lower Risk of Retinopathy and Ophthalmic Interventions among U.S. Patients with Diabetes. Am J Ophthalmol. 2019 Jun 10 . doi:10.1016/j.ajo.2019.05.029 DOI