Nyhetsartikkel

Lipoprotein(a) og kardiovaskulær risiko

Forhøyet lipoprotein(a), Lp(a), er en vanlig risikofaktor for kardiovaskulære sykdommer med ukjente mekanismer. Kan målinger brukes til å predikere risikoen blant barn og unge?

Lipoprotein(a) (Lp(a)) ble oppdaget i 1963. Plasmanivåer av Lp(a) er genetisk bestemt1 og ble rapportert å være assosiert med koronar arteriesykdom i 19742. Nylige studier har vist at Lp(a) er en kausal risikofaktor for koronar hjertesykdom, iskemisk slag og aortaklaffeforkalkning3-4. Effektive terapeutiske intervensjoner for å senke Lp(a)-nivåer er utviklet5-6, og pågående studier vil avklare om senking av Lp(a)-nivåer er trygt og kan redusere risikoen for aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom. Lp(a) ser ut til å være spesifikt assosiert med kardiovaskulære hendelser, men ikke med den aterosklerotiske prosessen7-8.

Lp(a)-fenotypen er fullt utviklet allerede før 2-års alderen, og høye plasmanivåer kan påvises både hos barn og voksne. Formålet med denne prospektive befolkningsstudien fra Finland publisert i Circulation9, var å undersøke om målinger av Lp(a) blant ungdommer kunne brukes til å identifisere individer med økt risiko for å utvikle fremtidig aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom.

"Cardiovascular Risk in Young Finns Study" er en langsiktig studie som ble startet i 1970 og 1980 årene for å undersøke risikofaktorer for fremtidig kardiovaskulær sykdom blant barn og unge i Finland. Lp(a)-nivåene ble målt blant ungdommer 9 til 24 år gamle og er senere blitt korrelert til forekomsten av aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom og tykkelsen av intima-media til a. carotis.

Under oppfølgingen har 95 av de opprinnelige 3596 deltakerne (2,7 prosent) blitt diagnostisert med aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom med en medianalder på 47 år. Resultatene viser at eksponering for høye Lp(a)-nivåer (≥30 mg/dL) hos ungdom var assosiert med nesten dobbelt så høy risiko for å utvikle aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (ASCVD) sammenlignet med ingen eksponering for høye Lp(a)-nivåer. Individer eksponert for både høye Lp(a)- og LDL-kolesterol-nivåer hadde fire ganger større risiko for å utvikle aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom under oppfølging enn den ikke-eksponerte referansegruppen. Lp(a)-nivåer hos ungdom var ikke assosiert med graden av carotisarterie intima–media tykkelse og carotisplakk i voksen alder.

Studien har vist at forhøyede Lp(a)-nivåer hos ungdom korrelerer med en høyere fremtidig risiko for tidlig debut av aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom. Selv om Lp(a)-nivåene ikke lar seg modifisere av livsstil eller kosthold, så kan en påvisning av et forhøyet Lp(a) gjøre det mulig å gi tidlige råd om en en hjertesunn livsstil. 

Terapeutiske intervensjoner for å senke Lp(a)-nivåer er utviklet, og pågående studier vil avklare om senking av Lp(a)-nivåer er trygt og fører til kliniske fordeler10. Ifølge forfatterne av den finske studien er det imidlertid usannsynlig at de nyutviklede legemidlene vil ha en stor rolle i behandling av de fleste barn og ungdom med forhøyede Lp(a)-nivåer.

Kilder

Referanser

  1. Enkhmaa B, Anuurad E, Berglund L. Lipoprotein (a): impact by ethnicity and environmental and medical conditions.J Lipid Res. 2016; 57:1111–1125. doi: 10.1194/jlr.R051904 DOI
  2. Berg K, Dahlén G, Frick MH. Lp(a) lipoprotein and pre‐β1‐lipoprotein in patients with coronary heart disease.Clin Genet. 1974; 6:230–235. doi: 10.1111/j.1399-0004.1974.tb00657.x DOI
  3. Kronenberg F, Utermann G. Lipoprotein(a): resurrected by genetics.J Intern Med. 2013; 273:6–30. doi: 10.1111/j.1365-2796.2012.02592.x DOI
  4. Nordestgaard BG, Langsted A. Lipoprotein (a) as a cause of cardiovascular disease: insights from epidemiology, genetics, and biology.J Lipid Res. 2016; 57:1953–1975. doi: 10.1194/jlr.R071233 DOI
  5. Viney NJ, van Capelleveen JC, Geary RS, Xia S, Tami JA, Yu RZ, Marcovina SM, Hughes SG, Graham MJ, Crooke RM, et al. Antisense oligonucleotides targeting apolipoprotein(a) in people with raised lipoprotein(a): two randomised, double-blind, placebo-controlled, dose-ranging trials.Lancet. 2016; 388:2239–2253. doi: 10.1016/S0140-6736(16)31009-1 DOI
  6. Tsimikas S, Karwatowska-Prokopczuk E, Gouni-Berthold I, Tardif J-C, Baum SJ, Steinhagen-Thiessen E, Shapiro MD, Stroes ES, Moriarty PM, Nordestgaard BG, et al. Lipoprotein(a) reduction in persons with cardiovascular disease.N Engl J Med. 2020; 382:244–255. doi: 10.1056/nejmoa1905239 DOI
  7. Kivimäki M, Magnussen CG, Juonala M, Kähönen M, Kettunen J, Loo BM, Lehtimäki T, Viikari J, Raitakari OT. Conventional and mendelian randomization analyses suggest no association between lipoprotein(a) and early atherosclerosis: the Young Finns Study.Int J Epidemiol. 2011; 40:470–478. doi: 10.1093/ije/dyq205 DOI
  8. Mehta A, Vasquez N, Ayers CR, Patel J, Hooda A, Khera A, Blumenthal RS, Shapiro MD, Rodriguez CJ, Tsai MY, et al. Independent association of lipoprotein(a) and coronary artery calcification with atherosclerotic cardiovascular risk.J Am Coll Cardiol. 2022; 79:757–768. doi: 10.1016/j.jacc.2021.11.058 DOI
  9. Raitakari O, Kartiosuo N, Pahkala K, et al. Lipoprotein(a) in Youth and Prediction of Major Cardiovascular Outcomes in Adulthood. Circulation. 2023;147(1):23-31. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060667 DOI
  10. Boffa MB, Koschinsky ML. Oxidized phospholipids as a unifying theory for lipoprotein(a) and cardiovascular disease.Nat Rev Cardiol. 2019; 16:305–318. doi: 10.1038/s41569-018-0153-2 DOI