Nyhetsartikkel

Sunn livsstil reduserer dødelighet etter tykk- og endetarmskreft

En amerikansk studie har vist at å holde normal vekt, være fysisk aktiv og ha et kosthold rikt på grønnsaker, frukt og fullkorn, reduserer risikoen for død første fem år etter tykk- og endetarmskreft.

Temaside om Korona

En amerikansk studie av 992 personer behandlet for tykktarmskreft med spredning til lymfeknuter (stadium III), fant at å holde normal vekt, være fysisk aktiv og ha et kosthold rikt på grønnsaker, frukt og fullkorn, reduserer risikoen for død de første fem år etter diagnosen1. Trenden var at også sykdomsfri overlevelse økte. I løpet av oppfølgingsperioden på sju år, døde 299 av personer. Av disse hadde 256 fått påvist tilbakefall av tykktarmskreft.

For hver tolvte pasient som tilpasset sin livsstil etter rådene for kosthold og fysisk aktivitet fra den amerikanske kreftforeningen (ACS Guidelines), ble ett dødsfall forebygget.

1. Personene med BMI mellom 25 og 29,9 viste lavere risiko for død enn personer med BMI over 30.
2. Fysisk aktivitet med daglig rask gange i tjue minutter bedret overlevelsen.
3. Risikoen for død var lavere hos personer som fulgte kostrådene og inntok minst fem serveringer med frukt og grønnsaker samt valgte helkorn fremfor raffinert mel.

Å holde en sunn vekt, være fysisk aktiv og ha et kosthold rikt på frukt, grønnsaker og fullkorn er vist å bedre insulinfølsomheten i vevet, redusere betennelse og øke nivået av vitamin D. Dette er faktorer som er assosiert med kreftoverlevelsen ved tykk- og endetarmskreft, og som kanskje kan forklare resultatene i studien.

En av svakhetene ved studien er at det ikke var mulig å si noe om de observerte forskjellene kunne være et resultat av livsstil før sykdommen, så vel som endring av atferd etter kreftsykdommen. Personene som inngikk i studien var i hovedsak lyshudete og resultatet kan ikke uten videre overføres til alle med tykk- og endetarmskreft.

Kilder

Referanser

  1. Van Blarigan EL, Fuchs CS, Niedzwiecki D et al. Association of Survival With Adherence to the American Cancer Society Nutrition and Physical Activity Guidelines for Cancer Survivors After Colon Cancer Diagnosis The CALGB 89803/Alliance Trial. JAMA Oncol 2018; 4: 783-790. pmid:29710284 PubMed