Nyhetsartikkel

Lokalbedøvelse ved korneaerosjon?

Lokalbedøvelse av en akutt korneaerosjon har en umiddelbar analgetisk effekt, men bør vi utstyre pasienten med lokalbedøvende dråper for de første døgnene?

Til tross for potensielle analgetiske fordeler med lokalbedøvende dråper ved skader på kornea er klinisk bruk av dem bekymringsfull på grunn av potensialet for misbruk og oftalmiske komplikasjoner.

Formålet med denne Cochrane-studien1 var å vurdere effektivitet og sikkerhet til lokalbedøvende midler sammenlignet med placebo hos personer med korneaerosjoner.

Ni randomiserte, kontrollerte studier inngikk i metaanalysen. Intervensjonsgruppen fikk lokalbedøvende middel, eventuelt i kombinasjon med et NSAID. Placebogruppen fikk enten placebo, ingen behandling eller en alternativ behandling. Korneaerosjonene skulle ha oppstått mindre enn 48 timer før oppstart av behandling.

556 pasienter inngikk i studien. Behandlingstiden varierte fra 3 timer til en uke - de fleste varte 24 til 48 timer.

Til tross for at lokalanestetika gir utmerket smertekontroll i den intraoperative settingen, gir funnene i denne metaanalysen liten eller ingen sikkerhet om deres effektivitet for å redusere øyesmerter i de første 24 til 72 timene etter en korneaerosjon, enten fra utilsiktet traume eller kirurgi.

Forfatterne angir at de ikke finner grunnlag for å anbefale aktuelle anestetika som en effektiv behandlingsmodalitet for å lindre smerter fra kornea. Vi fant heller ingen bevis for en betydelig effekt på epiteltilheling innenfor 72 timer, eller en reduksjon i okulære komplikasjoner når de sammenlignet anestetika alene eller med NSAID versus placebo.

Kilder

Referanser

  1. Sulewski M, Leslie L, Liu SH, Ifantides C, Cho K, Kuo IC. Topical ophthalmic anesthetics for corneal abrasions. Cochrane Database Syst Rev. 2023;8:CD015091. Published 2023 Aug 9. doi:10.1002/14651858.CD015091.pub2 DOI