Nyhetsartikkel

Long covid kan vare lenge ...

WHO definerer long covid, eller senfølger etter covid-19, som en tilstand som har vart mer enn 3 måneder. En kinesisk studie har nå fulgt overlevende som var sykehusinnlagte med covid-19, i 2 år.

Ettersom covid-19 pandemien klinger av, kommer det stadig flere rapporter om at en stor andel av de som har overlevd sykehusinnleggelse med covid-19, har langvarige effekter på flere organer og systemer - en long covid- eller post-covid-19-tilstand1.

I en studie publisert i The Lancet Respiratory Medicine2 rapporterer kinesiske forskere om den hittil mest langvarige observasjonen av pasienter som overlevde sykehusinnleggelse for covid-19 i Wuhan. Formålet med studien var å karakterisere den longitudinelle utviklingen av helsen til de overlevende gjennom 2 år etter den akutte infeksjonen. Forskerne hadde målt helsetilstanden til de utskrevne pasientene etter 6 måneder, 1 år og nå 2 år.

Helsevurderingen bestod av 6-minutters gangtest, laboratorietester og en serie spørreskjemaer om symptomer, mental helse, helserelatert livskvalitet, tilbake til jobb og bruk av helsetjenester etter utskrivning. En matchet gruppe personer uten covid-19 var kontrollgruppe.

Av 2469 utskrevne pasienter gjennomgikk 1119 pasienter alle tre oppfølgingskontrollene og møtte til 2-årskontrollen. Medianalder var 57 år og 46 prosent var kvinner. Andelen overlevende med minst ett sekvelesymptom avtok signifikant fra 68 prosent ved 6 måneder til 55 prosent ved 2-årskontrollen. De hyppigste symptomene var tretthet og muskelsvakhet. Andelen med pusteproblemer var gått ned fra 26 prosent ved 6 mnd til 14 prosent etter 2 år. Livskvaliteten bedret seg, og andelen med angst og depresjon hadde i samme periode gått ned fra 23 prosent til 12 prosent. 89 prosent var tilbake i sin opprinnelige jobb etter 2 år.

På tross av denne bedringen i symptombildet hadde de overlevende covid-19-pasientene etter 2 år lavere livskvalitet, dårligere fysisk kapasitet, mer psykisk helseavvik og økt bruk av helsetjenester etter utskrivning sammenlignet med kontrollgruppen. Covid-19-overlevende hadde fortsatt mer utbredte symptomer og flere problemer med smerte eller ubehag, samt angst eller depresjon etter 2 år, enn kontrollene.

Oppsummert sier forfatterne at uavhengig av alvorlighetsgraden av sykdommen under sykehusinnleggelsen hadde covid-19-overlevende longitudinelle forbedringer i fysisk og mental helse, og de fleste returnerte til sitt opprinnelige arbeid innen 2 år. Belastningen av symptomatiske følgetilstander forble imidlertid ganske høy. Covid-19-overlevende hadde en bemerkelsesverdig lavere helsestatus enn befolkningen generelt etter 2 år. Studiefunnene indikerer at det er et presserende behov for å utforske patogenesen til langvarig covid og utvikle effektive intervensjoner for å redusere risikoen for tilstanden.

En annen studie3 viser at SARS-CoV-2, eller deler av viruset, kan bli værende i kroppen lengre hos noen individer enn hva prøvene fra luftveiene viser. Etter at luftveisprøver ble testet negative, fortsatte en liten andel av de 113 studiedeltakerne å skille ut SARS-CoV-2 RNA i avføringen – omtrent 4 prosent av dem i minst 7 måneder. Disse personene hadde oftere vedvarende gastrointestinale symptomer. Funnene tyder på at SARS-CoV-2 infiserer tarmen så vel som lungene og kan bidra til å forklare hvorfor noen mennesker med "long covid" har vedvarende magesmerter, kvalme og andre GI-symptomer, ifølge forfatterne.

Kilder

Referanser

  1. Soriano JB, Murthy S, Marshall JC, Relan P, Diaz JV; WHO Clinical Case Definition Working Group on Post-COVID-19 Condition. A clinical case definition of post-COVID-19 condition by a Delphi consensus. Lancet Infect Dis. 2022;22(4):e102-e107. doi:10.1016/S1473-3099(21)00703-9 DOI
  2. Huang L, Li X, Gu X, et al. Health outcomes in people 2 years after surviving hospitalisation with COVID-19: a longitudinal cohort study published online ahead of print, 2022 May 11. Lancet Respir Med. 2022;S2213-2600(22)00126-6. doi:10.1016/S2213-2600(22)00126-6 DOI
  3. Natarajan A, Zlitni S, Brooks EF, et al. Gastrointestinal symptoms and fecal shedding of SARS-CoV-2 RNA suggest prolonged gastrointestinal infection published online ahead of print, 2022 Apr 13. Med (N Y). 2022;10.1016/j.medj.2022.04.001. doi:10.1016/j.medj.2022.04.001 DOI