Nyhetsartikkel

Long covid, kardiovaskulære sekveler

Koronapandemien etterlater seg et betydelig antall mennesker med langvarige symptomer og potensielt alvorlige helsemessige konsekvenser, særlig i form av kardiovaskulære sykdommer.

Koronapandemien har vært en betydelig belastning på den globale helsetjenesten og økonomien. Nærmere 500 millioner har overlevd covid-19, mens over 6 millioner har dødd1. Blant de overlevende er det høyt antall som rapporterer om ufullstendig tilfriskning flere måneder etter den akutte sykdommen, de har long covid. Vedvarende symptomer på åndenød, brystsmerter, tretthet, hodepine, hjernetåke og hjertebank er en konstant påminnelse om ødeleggelsene forårsaket av dette viruset og behovet for å være årvåken for enhver langsiktig skade. Langtidsfølgene av covid-19 på kardiovaskulær helse og dødelighet er en tiltakende global bekymring.

I en omfattende oversiktsartikkel i European Heart Journal2 gis en status av dagens kunnskap. Long covid defineres av WHO som vedvarende symptomer utover 3 måneder3. En tilstand som forfatterne mener vil endre livet til millioner av mennesker verden over.

Rapporter om prevalens spriker betydelig og kan være oppimot 50 prosent. I en studie fra Danmark fant man en prevalens på 1 prosent4, mot 61 prosent ifølge en norsk studie5 - noe som tyder på store forskjeller i anvendte kriterier. Det er likevel åpenbart at prevalens er klart høyere blant pasienter som har vært innlagte i sykehus.

Kardiopulmonale symptomer inkludert brystsmerter, kortpustethet, tretthet og autonome manifestasjoner som postural ortostatisk takykardi er vanlige og assosiert med betydelig funksjonshemming og økt angst. En rekke kardiovaskulære (CV) abnormiteter er rapportert blant pasienter utover den akutte fasen og inkluderer myokarditt, hjerteinfarkt, høyre ventrikkel dysfunksjon og arytmier. De underliggende patofysiologiske mekanismene er fortsatt dårlig forstått.

Det forventes at covid-19 vil endre utviklingen til mange pasienter med kroniske hjertesykdommer som tilhører risikogruppen for alvorlig sykdom.

Forfatterne avslutter sin artikkel med å påpeke at de enorme ulikhetene i helsetilbud som covid-19 pandemien har demonstrert, vil fortsette å bli forstørret av long covid, et problem som krever global humanitær innsats for å fremme og finansiere rettferdig tilgang til helsetjenester, sosial- og velferdsstøtte, og vaksiner i verden.

Kilder

Referanser

  1. Worldometer. Coronavirus. Last updated March 22, 2022. www.worldometers.info
  2. Betty Raman, David A. Bluemke, Thomas F. Lüscher, Stefan Neubauer, Long COVID: post-acute sequelae of COVID-19 with a cardiovascular focus, European Heart Journal, Volume 43, Issue 11, 14 March 2022, Pages 1157–1172. Doi: 10.1093/eurheartj/ehac031 DOI
  3. World Health Organization. A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1 (6 October 2021).
  4. Lund LC, Hallas J, Nielsen H, et al. Post-acute effects of SARS-CoV-2 infection in individuals not requiring hospital admission: a Danish population-based cohort study. Lancet Infect Dis. 2021;21(10):1373-1382. doi:10.1016/S1473-3099(21)00211-5 DOI
  5. Blomberg B, Mohn KG, Brokstad KA, et al. Long COVID in a prospective cohort of home-isolated patients. Nat Med. 2021;27(9):1607-1613. doi:10.1038/s41591-021-01433-3 DOI