Nyhetsartikkel

Langtidseffekter av covid-19 per 2020

Det forskes mye på langtidseffektene etter akutt covid-19. Selv om mye fortsatt er usikkert, beskrives det nå et sykdomsmønster i internasjonal litteratur: «post-acute covid-19» eller «long covid».

Det finnes ikke enda internasjonal aksepterte diagnosekriterier for "long covid". Sykdommen ser ut til å ramme flere organsystemer og kan også oppstå etter en forholdsvis mild akutt fase. Forfatterne av en aktuell klinisk oversiktsartikkel som nylig ble publisert i BMJ1, definerer postakutt covid-19 som vedvarende symptomer > 3 uker etter debut og kronisk covid-19 som vedvarende symptomer fortsatt etter 12 uker. Artikkelen handler om håndtering av følgesymptomene i primærhelsetjenesten.

Foreløpige data fra studien «COVID Symptom Study» i Storbritannia viser at rundt ti prosent av pasientene med covid-19 fortsatt har sykdomsfølelse tre uker etter symptomdebut. Hos noen vedvarer sykdomsfølelsen i mange måneder. Det er ikke uvanlig at pasienter har ett eller flere symptom(er) fra forskjellige organsystemer. Symptomene kan komme og gå over lengre tidsperioder. Hyppigst forekommer hoste, lavgradig feber eller utmattelse. Andre symptomer kan blant annet være muskelsmerter, mage-tarm- besvær, vedvarende tap av luktesans, utslett, hukommelsesproblemer, angst- og depresjonsfølelse. Kardiale komplikasjoner kan oppstå også noen uker etter akuttfasen.

Det kan være behov for samhandling med spesialisthelsetjenesten, for eksempel ved mistanke om kardiopulmonale, nevrologiske eller andre komplikasjoner av betydning. En symptombasert basisutredning kan vanligvis utføres i primærhelsetjenesten. Individuell veiledning og aktivitetstilpasning vil være viktig for pasienter i alle aldersgrupper. Dette gjelder både tidligere friske voksne som sliter med å komme tilbake til tidligere aktivitets- og treningsnivå, yrkesaktive som er rammet av sosioøkonomiske konsekvenser av både sykdommen og koronakrisen generelt, og eldre som sliter med fysiske, kognitive eller psykiske følgesymptomer.

Artikkelen omfatter både klinisk informasjon, kasuistikk, flytskjema, konkrete handlingsplaner og nyttige nettressurser (på engelsk). Les mer i originalartikkelen og på vår temaside om covid-19.

Kilder

Referanser

  1. Greenhalgh T, Knight M, A'Court C, Buxton M, Husain L. Management of post-acute covid-19 in primary care. BMJ. 2020;370:m3026. Published 2020 Aug 11. doi:10.1136/bmj.m3026. PMID: 32784198. PubMed