Nyhetsartikkel

Løping er sunt

Vi vet at fysisk aktivitet er godt for helsen og at løping er sunt. Men hvilke effekter har løping på død av ulike årsaker - og øker gevinsten med økende mengder løping?

En metaanalyse har sett på sammenhengen mellom løping og omfanget av løping med risikoen for død av alle årsaker, kardiovaskulær sykdom og kreftsykdom1

Studien inkluderte 14 prospektive kohortstudier med totalt 232.149 deltakere. I løpet av en observasjonsperiode på fra 5.5 til 35 år var det totalt 25.951 dødsfall.

Forskerne fant at de som drev med løping, hadde 27 prosent, 30 prosent og 23 prosent reduksjon i henholdsvis total, kardiovaskulær og kreft mortalitet. Signfikante reduksjoner i mortalitetsrisiko kunne forventes selv med en dose løping kun én gang i uken eller totalt 50 minutter per uke. De fant ingen dokumentasjon for lavere mortalitet med høyere mengder løping.

Sannsynligvis oppnås tilsvarende gunstige effekter med andre kondisjonskrevende aktiviteter. Funnene er også i tråd med Verdens Helseorganisasjons retningslinjer som anbefaler at voksne gjennomfører minst 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minuttter med høy intensitet fysisk aktivitet per uke.

Kilder

Referanser

  1. Pedisic Z, Shrestha N, Kovalchik S, et al. Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better? A systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine. Published Online First: 04 November 2019. doi:10.1136/bjsports-2018-100493 DOI